دانلود مقالات ترجمه شده مجله SciencePG

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله SciencePG به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت فوریت ها و سوانح - SciencePG

ترجمه مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت فوریت ها و سوانح - SciencePG

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تناقض بین NPV و IRR ناشی از زمانبندی جریان های نقدی - SciencePG

ترجمه مقاله تناقض بین NPV و IRR ناشی از زمانبندی جریان های نقدی - SciencePG

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تخمیر سبوس با استرین های لاکتوباسیلوس برای تولید خمیر ترش - SciencePG

ترجمه مقاله تخمیر سبوس با استرین های لاکتوباسیلوس برای تولید خمیر ترش - SciencePG

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا - SciencePG

ترجمه مقاله تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا - SciencePG

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله افزایش مقاومت خاک با استفاده از ترکیبات آهک و سیمان - SciencePG

ترجمه مقاله افزایش مقاومت خاک با استفاده از ترکیبات آهک و سیمان - SciencePG

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - SciencePG

ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - SciencePG

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش - SciencePG

ترجمه مقاله روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش - SciencePG

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 27