دانلود مقالات ترجمه شده مجله IJETAE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IJETAE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تکنیک های داده کاوی و کاربردهای آن در بخش بانکداری - نشریه IJETAE

ترجمه مقاله تکنیک های داده کاوی و کاربردهای آن در بخش بانکداری - نشریه IJETAE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10