دانلود مقالات ترجمه شده مجله IISTE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IISTE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس - نشریه IISTE

ترجمه مقاله تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نظریه های حسابداری - نشریه IISTE

ترجمه مقاله نظریه های حسابداری - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی - نشریه IISTE

ترجمه مقاله نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها - نشریه IISTE

ترجمه مقاله مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله استانداردها و برنامه آموزشی قرن بیست و یکم - نشریه IISTE

ترجمه مقاله استانداردها و برنامه آموزشی قرن بیست و یکم - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مسئله حسابداری منابع انسانی و یک راه حل ممکن - نشریه IISTE

ترجمه مقاله مسئله حسابداری منابع انسانی و یک راه حل ممکن - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مروری بر شخصیت و رفتار مصرف کننده - نشریه IISTE

ترجمه مقاله مروری بر شخصیت و رفتار مصرف کننده - نشریه IISTE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15