دانلود مقالات ترجمه شده مجله ASME

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله APA به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله یک مدل المان محدود از پوست در معرض گرماسوختگی - نشریه ASME

ترجمه مقاله یک مدل المان محدود از پوست در معرض گرماسوختگی - نشریه ASME

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفتار خط لوله X60 مواجه شده با تغییر شکل های محوری و جانبی - نشریه ASME

ترجمه مقاله رفتار خط لوله X60 مواجه شده با تغییر شکل های محوری و جانبی - نشریه ASME

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله درک تفاوت استانداردهای MOP،MAOP،DP و MAWP با قوانین ASME - نشریه ASME

ترجمه مقاله درک تفاوت استانداردهای MOP،MAOP،DP و MAWP با قوانین ASME - نشریه ASME

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پیوند PCL/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان - نشریه ASME

ترجمه مقاله پیوند PCL/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان - نشریه ASME

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بررسی انتقال حرارت همرفتی و ویژگی های جریان نانوسیال - نشریه ASME

ترجمه مقاله بررسی انتقال حرارت همرفتی و ویژگی های جریان نانوسیال - نشریه ASME

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو - نشریه ASME

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو - نشریه ASME

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19