دانلود مقالات ترجمه شده مجله اینفورم - Informs

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله اینفورم - Informs به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اعزام و جابجایی بلادرنگ آمبولانس - نشریه Informs

ترجمه مقاله اعزام و جابجایی بلادرنگ آمبولانس - نشریه Informs

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله تعامل بین شوک های سطح شرکت و سطح تجمعی و فعالیت کلان اقتصادی

ترجمه مقاله تعامل بین شوک های سطح شرکت و سطح تجمعی و فعالیت کلان اقتصادی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در مراقبت های بهداشتی

ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در مراقبت های بهداشتی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیدا کردن سازمان در تئوری سازمانی

ترجمه مقاله پیدا کردن سازمان در تئوری سازمانی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 35