ترجمه مقاله گروه خونی و شخصیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گروه خونی و شخصیت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
گروه خونی و شخصیت
عنوان انگلیسی
Blood type and personality
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2003
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5567
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک، علوم سلولی ومولکولی، روانشناسی شناخت و روانشناسی عمومی
مجله
تفاوت های شخصیتی و فردی - Personality and Individual Differences
دانشگاه
دانشکده روانشناسی کاربردی، دانشگاه گریفیث، استرالیا
کلمات کلیدی
توافق، گروه خونی، هشیاری، برونگرایی، نیروی عقلانی، روان رنجورخویی، خوش‌بینی، آزادی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
1-1.پژوهش‌های مربوط به گروه خونی و شخصیت
2-1- معیارهای شخصیت
3-1- پیشنهاد و اهداف
4-1- فرضیه‌ها
2.روش
1-2- شرکت‌کنندگان
2-2- طراحی
3-2- مفاهیم اساسی
4-2- روش
5-2- تحلیل داده
3.نتایج
4- بحث
1-4- فرضیه‌ها
2-4- هدف اکتشافی
3-4- تفاوت‌های جنسیتی و شخصیت
4-4- طرح پژوهشی مربوط به مطالعات پیشین مقولۀ گروه خونی و شخصیت
5-4- مفاهیم و تحقیقات آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigated possible relationships between blood types and personality within a normal population. Evidence from published studies claiming associations between blood type and personality is scanty, conflicting, and characterised by unequal cell sizes. This study predicted that compared to those with other blood types, blood Type B individuals would be higher on neuroticism, blood Type O individuals would be higher on extraversion and optimism, blood Type A individuals would be higher on agreeableness and blood Type AB individuals would be higher on conscientiousness. A main effect for gender on neuroticism and an interaction effect for gender and blood Type B on neuroticism were also predicted. Participants comprised a quota sample of blood donors—180 males and 180 females. Thirty males and 30 females from each of the four blood types were included in the final analysis. A version of the big-five factor personality inventory developed by Goldberg, and the Life Orientation Test Revised were administered. MANOVA results showed that the combined dependent variables were not significantly affected by blood type, nor by gender, nor were there any interaction effects. No relationship between blood type and personality is supported by this study. Methodology of previous studies is reviewed and implications of the findings considered

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این پژوهش، روابط احتمالی بین گروه خونی و شخصیت را در جمعیت نرمال بررسی می‌کند. شواهد حاصل از مطالعات منتشر شده بر این مدعاست که روابط بین گروه خونی و شخصیت کم و متضاد است و به واسطۀ اندازه‌های سلولی نابرابر شناخته شده است. این پژوهش پیش‌بینی نمود که در مقایسه با سایر گروههای خونی، افراد دارای گروه خونی B دارای روان رنجورخویی بیشتر، افراد دارای گروه خونی O برونگراتر و خوشبین‌تر و افراد دارای گروه خونی A موافق‌تر و در نهایت افراد گروه خونی AB هشیارتر هستند. تاثیر بیشتر جنسیت بر روان رنجورخویی و تاثیر متقابل بر جنسیت و گروه خونی B در مقولۀ روان رنجورخویی نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان نمونۀ اهداکنندگان خون متشکل از 180 نفر مرد و 180 نفر زن بودند. سی مرد و 30 زن از هر چهار گروه خونی مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتند. نسخه‌ای از پرسشنامۀ شخصیتی پنج عاملی گلدبرگ و آزمون تجدید نظر شدۀ Life Orientation اجرا شد. نتایج MANOVA نشان داد که متغیرهای وابستۀ ترکیبی تاثیرپذیری چندانی از نوع گروه خونی، جنسیت و حتی تاثیرات متقابل نداشتند. این پژوهش هیچ رابطه‌ای بین گروه خونی و شخصیت را پشتیبانی نمی‌کند. روش پژوهش‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم این یافته مدنظر قرار گرفته است.

بدون دیدگاه