تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مولفه موثر عامل امولسیون کننده زیستی حاصل از مقاومتهای رادیویی آسینتوباکتر KA53 – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: مولفه موثر عامل امولسیون کننده زیستی حاصل از مقاومتهای رادیویی آسینتوباکتر KA53 یک پروتئین شبه OmpA است
عنوان انگلیسی: The Active Component of the Bioemulsifier Alasan from Acinetobacter radioresistens KA53 Is an OmpA-Like Protein
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2002 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7474 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 657.72Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله: مجله باکتریولوژی - JOURNAL OF BACTERIOLOGY
دانشگاه: گروه میکروبیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، دانشگاه تل آویو، رمات آویو، اسرائیل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

منابع و روشها

نتایج

بحث

نمونه متن انگلیسی

The bioemulsifier of Acinetobacter radioresistens KA53, referred to as alasan, is a high-molecular-weight complex of polysaccharide and protein. Recently, one of the alasan proteins, with an apparent molecular mass of 45 kDa, was purified and shown to constitute most of the emulsifying activity. The N-terminal sequence of the 45-kDa protein showed high homology to an OmpA-like protein from Acinetobacter spp. In the research described here the gene coding for the 45-kDa protein was cloned, sequenced, and expressed in Escherichia coli. Recombinant protein AlnA (35.77 kDa without the leader sequence) had an amino acid sequence homologous to that of E. coli OmpA and contained 70% of the specific (hydrocarbon-in-water) emulsifying activity of the native 45-kDa protein and 2.4 times that of the alasan complex. In addition to their emulsifying activity, both the native 45-kDa protein and the recombinant AlnA were highly effective in solubilizing phenanthrene, ca. 80 g per mg of protein, corresponding to 15 to 19 molecules of phenanthrene per molecule of protein. E. coli OmpA had no significant emulsifying or phenanthrene-solubilizing activity. The production of a recombinant surface-active protein (emulsification and solubilization of hydrocarbons in water) from a defined gene makes possible for the first time structure-function studies of a bioemulsan.

نمونه متن ترجمه

عامل امولسیون کننده  زیستی مقاومتهای آسنتوباکتر KA53، به صورت آلاسن مورد اشاره قرار میگیرد، یک کمپلکس وزن مولکولی بالای پلی ساکاریدی و پروتئینی است. اخیرا، یکی از پروتئینهای آلاسان، با یک جرم مولکولی ظاهری kDa 45، تلخیص شد و نشان داده شد از بیشترین فعالیت امولسیون کننده تشکیل میشود. ترتیب نهایی N پروتئین kDa-45 همولوژی بالایی را به یک پروتئین شبه OmpA از Acinetobacter spp. نشان داد. در تحقیقات توصیف شده در اینجا، کدگذاری ژنی برای پروتئین kDa- 45 تولید مثل غیرجنسی شد، مرتیب شد و در Escherichia coli بیان شد. پروتئین دارای صفات ارثی متشکل جدید AlnA (kDa 35.77 بدون ترتیب پیشتاز) دارای یک ترتیب آمینو اسیدی همسان با پروتئین kDa-45 بومی و 2.4 برابر کمپلکس آلاسان بود. علاوه بر فعالیت امولسیون کننده ی آنها، هم تئین kDa-45 و هم AlnA دارای صفات ارثی متشکل جدید به شدت در حل فنانترین،gµ ca.80  به ازای هر میلیگرم پروتئین، که معادل 15 تا 19 مولکول فنانترین به ازای هر مولکول پروتئین است، موثر بودند. E. coli و OmpA دارای هیچ گونه فعالیت حل کنندگی فنانترین یا امولسیون کننده ی قابل توجه نبود. تولید یک پروتئین فعال در سطح دارای صفات ارثی متشکل جدید (امولسیون کننده و حل کننده ی هیدروکربنها در آب) از یک ژن تعریف شده برای اولین بار در مطالعات ساختار- عملکرد یک بیوایمولسان را ممکن میسازد.