ترجمه مقاله مولفه موثر عامل امولسیون کننده زیستی حاصل از مقاومتهای رادیویی آسینتوباکتر KA53 - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله مولفه موثر عامل امولسیون کننده زیستی حاصل از مقاومتهای رادیویی آسینتوباکتر KA53 - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مولفه موثر عامل امولسیون کننده زیستی حاصل از مقاومتهای رادیویی آسینتوباکتر KA53 یک پروتئین شبه OmpA است
عنوان انگلیسی
The Active Component of the Bioemulsifier Alasan from Acinetobacter radioresistens KA53 Is an OmpA-Like Protein
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2002
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7474
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله
مجله باکتریولوژی - JOURNAL OF BACTERIOLOGY
دانشگاه
گروه میکروبیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، دانشگاه تل آویو، رمات آویو، اسرائیل
فهرست مطالب
منابع و روشها
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The bioemulsifier of Acinetobacter radioresistens KA53, referred to as alasan, is a high-molecular-weight complex of polysaccharide and protein. Recently, one of the alasan proteins, with an apparent molecular mass of 45 kDa, was purified and shown to constitute most of the emulsifying activity. The N-terminal sequence of the 45-kDa protein showed high homology to an OmpA-like protein from Acinetobacter spp. In the research described here the gene coding for the 45-kDa protein was cloned, sequenced, and expressed in Escherichia coli. Recombinant protein AlnA (35.77 kDa without the leader sequence) had an amino acid sequence homologous to that of E. coli OmpA and contained 70% of the specific (hydrocarbon-in-water) emulsifying activity of the native 45-kDa protein and 2.4 times that of the alasan complex. In addition to their emulsifying activity, both the native 45-kDa protein and the recombinant AlnA were highly effective in solubilizing phenanthrene, ca. 80 g per mg of protein, corresponding to 15 to 19 molecules of phenanthrene per molecule of protein. E. coli OmpA had no significant emulsifying or phenanthrene-solubilizing activity. The production of a recombinant surface-active protein (emulsification and solubilization of hydrocarbons in water) from a defined gene makes possible for the first time structure-function studies of a bioemulsan.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
عامل امولسیون کننده  زیستی مقاومتهای آسنتوباکتر KA53، به صورت آلاسن مورد اشاره قرار میگیرد، یک کمپلکس وزن مولکولی بالای پلی ساکاریدی و پروتئینی است. اخیرا، یکی از پروتئینهای آلاسان، با یک جرم مولکولی ظاهری kDa 45، تلخیص شد و نشان داده شد از بیشترین فعالیت امولسیون کننده تشکیل میشود. ترتیب نهایی N پروتئین kDa-45 همولوژی بالایی را به یک پروتئین شبه OmpA از Acinetobacter spp. نشان داد. در تحقیقات توصیف شده در اینجا، کدگذاری ژنی برای پروتئین kDa- 45 تولید مثل غیرجنسی شد، مرتیب شد و در Escherichia coli بیان شد. پروتئین دارای صفات ارثی متشکل جدید AlnA (kDa 35.77 بدون ترتیب پیشتاز) دارای یک ترتیب آمینو اسیدی همسان با پروتئین kDa-45 بومی و 2.4 برابر کمپلکس آلاسان بود. علاوه بر فعالیت امولسیون کننده ی آنها، هم تئین kDa-45 و هم AlnA دارای صفات ارثی متشکل جدید به شدت در حل فنانترین،gµ ca.80  به ازای هر میلیگرم پروتئین، که معادل 15 تا 19 مولکول فنانترین به ازای هر مولکول پروتئین است، موثر بودند. E. coli و OmpA دارای هیچ گونه فعالیت حل کنندگی فنانترین یا امولسیون کننده ی قابل توجه نبود. تولید یک پروتئین فعال در سطح دارای صفات ارثی متشکل جدید (امولسیون کننده و حل کننده ی هیدروکربنها در آب) از یک ژن تعریف شده برای اولین بار در مطالعات ساختار- عملکرد یک بیوایمولسان را ممکن میسازد.