دانلود ترجمه مقاله خشم در ورزشکاران پسر نوجوان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله خشم در ورزشکاران پسر نوجوان - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خشم در ورزشکاران پسر نوجوان: مقایسه ای میان ورزش کاران جودو، کاراته،شنا و غیر ورزشکاران
عنوان انگلیسی
Anger in Adolescent Boy Athletes: a Comparison among Judo, Karate, Swimming and Non Athletes
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4394
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، روان شناسی ورزشی و روان شناسی عمومی
مجله
مجله پزشک اطفال (Journal Pediatr)
دانشگاه
مرکز تحقیقات پزشکی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کلمات کلیدی
خطا، تجاوز، خشم، نوجوانان جودو، کاراته
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نمونه های مورد مطالعه و روش ها
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

OBJECTIVE: Karate and judo are originally Japanese martial arts which may have different influences on adolescents’ behavior. This study was conducted to examine the total anger rate and its subscale-reactive anger, instrumental anger, and anger control-rates in young karateka and judoka.

METHODS: A cross-sectional study was carried out in 11 to 19-year old boys. Adolescents included in the study were judoka (n=70), karateka (n=66), swimmers (n=59), and non athletes (n=96). One stage cluster sampling method was used to select judoka, karateka, and swimmers from sport clubs in Tehran. Students of governmental schools at the same area were chosen as the non-athletes group. The “Adolescent Anger Rating Scale” questionnaire was utilized to assess the anger rate.

FINDINGS: The mean age of participants was 12.90(±۲.۰۶) years. The total anger rates were 45.40 (±۵.۶۱) in judoka, 41.53(±۵.۶۳) in karateka, 41.19(±۵.۳۳) in swimmers, and 45.44 (±۸.۵۸) in non athletes. In total anger scale karateka and swimmers had a significantly lower score compared to judoka and non athletes. In instrumental anger subscale the difference was significant just between karateka and non athletes. In reactive anger subscale judoka showed higher scores than swimmers. In anger control subscale the difference was significant between judoka and swimmers and also judoka and karateka. The difference of anger control between karateka and non athletes was significant.

CONCLUSION: The findings of this study propose a difference in the anger rate between judoka and karateka. In contrary to the results of previous studies, judo training may have no influence on anger control, while karate training could be beneficial.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف:کاراته و جودو در اصل هنر های رزمی ژاپنی می باشند که می توانند اثرات متعددی بر روی رفتار نوجوانان داشته باشند. این مطالعه برای بررسی مقدار خشم کل و خشم واکنشی-خرده مقیاس، خشم ابزاری و میزان کنترل خشم در جوانان کاراته و جودوکار انجام شد.
روش ها: یک مطالعه مقطعی در بین پسران جوان با سن 11 تا 19 سال انجام شد. نوجوانان گنجانده شده در این مطالعه شامل جودوکاران(n=70)، کاراته کاران(n=66)، شناگران(n=59) و غیر ورزشکاران (n=96) بودند. یک روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای برای انتخاب نوجوانان جودوکار، کاراته کار و شناگر از باشگاه های ورزشی در تهران انتخاب گردید. دانش آموزان مدارس دولتی در یک منطقه به صورت گروه غیر ورزشکار انتخاب شدند. پرسش نامه مقیاس درجه بندی خشم نوجوانان برای ارزیابی میزان خشم استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی 12.90 سال بود. میزان خشم 45.40 در ورزشکاران جودوکار، 41.53 در کاراته کاران،41.19 در شناگران و 45.44 در غیر ورزشکاران بود. در مقیاس کلی خشم، نوجوانان کاراته کار و شناگر دارای مقدار امتیاز معنی دار کم تری در مقایسه با جودوکاران و غیر ورزشکاران بود. در خرده مقیاس خشم ابزاری، تنها اختلاف معنی دار بین کاراته کاران و غیر ورزشکاران مشاهده شد. در خرده مقیاس خشم واکنشی، جودوکاران امتیاز بیشتری را نسبت به شناگران نشان دادند. در خرده مقیاس شاهد خشم، اختلاف بین جودکاران و شناگران و نیز بین جودوکاران و کاراته کاران معنی دار بود. تفاوت کنترل خشم بین کاراته کاران و غیر ورزشکاران معنی دار بود.

بدون دیدگاه