ترجمه مقاله عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر)
عنوان انگلیسی
Factors affecting the implementation of business process reengineering: taking into account the moderating role of organizational culture(Case Study: Iran Air)
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
2
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری اطلاعات و بازاریابی
مجله
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تجارت کاربردی
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بوین زهرا، ایران
کلمات کلیدی
مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، عامل انسانی، عوامل فنی، فرهنگ سازمانی
فهرست مطالب
چکیده
1. بیان مسئله
2. فرضیه
3. منابع تحقیقاتی
3.1. تعاریف مهندسی مجدد کسب وکار
3.2. عوامل انسانی
3.3. عوامل فنی
4. فرهنگ سازمانی
5. پس زمینه تحقیقاتی
6. روش تحقیق و جمعیت مورد مطالعه
7. آمار توصیفی
8. آمار استنباطی
9. نتایج حاصله از تست فرضیه و مقایسه آنها با مطالعات قبلی
10. توصیاتی بر اساس یافته های تحقیقاتی
11. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Business process reengineering (BPR) has been proposed as an effective managerial tool to deal with technological changes as well as the marketing changes in today's competitive markets, which minimizes activities costing across the processes or the entire organization by analyzing and redesigning workflow and processes inside and outside the organization. Unfortunately, the advantages of business process reengineering and how to implement and monitor it have not been known in the Iranian airlines and even taking into account the strategic and important role of this industry in the country's economy, no basic and effective research has been conducted on the use of this process in such companies. The main objective of this study is to investigate the effect of technical factors, human factors as well as the moderating effect of organizational culture on implementing business process reengineering in Iran Air. Research method of this study is applied in terms of its objective and it is descriptive-survey in terms of its method. The statistical population of the study included senior managers, middle managers, operational managers and supervisors and their total number was 312. The results of the analysis of statistical data show that human factors and technical factors affect the implementation of business process reengineering in Iran Air. Organizational culture also moderates the effect of human factors on the implementation of business process reengineering in Iran Air.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار (BPR) بعنوان ابزار مدیریتی موثر در مقابله با تغییرات تکنولوژیکی و همچنین تغییرات بازاریابی در بازارهای رقابتی امروز ارائه می شود، که هزینه فعالیت ها در کل فرایندها یا سازمان ها را با آنالیز طراحی مجدد گردش کار و فرآیندهای داخل و خارج سازمان به حداقل می رساند. متاسفانه، مزایای استفاده از مهندسی مجدد فرایند کسب وکار و چگونگی پیاده سازی و نظارت بر آن در خطوط هوایی ایران شناخته شده نیست و حتی با توجه به نقش راهبردی و مهم این صنعت در اقتصاد کشور، هیچ تحقیق بنیادی و موثری در استفاده از این فرایند در این شرکت ها انجام نشده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تاثیر عوامل فنی، عوامل انسانی و همچنین تاثیر تعدیل فرهنگ سازمانی در اجرای فرایند مهندسی مجدد کسب وکار در ایران ایر می باشد. روش تحقیق این مطالعه از منظر هدف آن اعمال می شود و این مطالعه توصیفی از نقطه نظر روش آن می باشد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان است و تعداد کلی آنها متشکل از 312 نفر می باشد. نتایج حاصل از آنالیز داده های آماری نشان می دهد که عوامل انسانی و عوامل فنی بر مهندسی مجدد فرایند کسب وکار در ایران ایر اثرگذار هستند. همچنین فرهنگ سازمای نیز تاثیر عوامل انسانی در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسبوکار در ایران ایر را تعدیل می کند.