تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

گزارش کارآموزی حسابداری بیمه ایران

فرمت : ورد - word قابلیت ویرایش : دارد
تعداد صفحات : 61 صفحه رشته : حسابداری
محتوای فایل : zip حجم فایل : 125.41Kb
عنوان گزارش کارآموزی: حسابداری در شرکت بیمه ایران
محل کارآموزی: نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران
تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به گروه ایران عرضه بوده و هرگونه انتشار این مقاله به صورت انبوه بدون اخطار قبلی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
توضیحات

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به تهیه گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه ایران برای رشته های حسابداری و علوم اقتصادی نموده است. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد بسته گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو به بخش های زیر مراجعه کنید.

فهرست مطالب

مقدمه

پيشگفتار

تاريخچه

مشخصات شركت

بيمه ايران از آغاز تا امروز

ماهيت حسابهاي شركت بيمه

ارقام ترازنامه اي(دارائي)

ارقام ترازنامه اي (بدهيها)

ارقام سود وزياني(هزينه ها)

ارقام سود زياني (درآمدها)

انواع سرفصلها ، درآمد وهزينه عملياتي

نحوه ثبت اسناد حسابداري

رسيدگي به حساب بانكها – تيك حسابهاي دريافتي

رسيدگي به حسابهاي بانكها – تيك حسابهاي پرداختي

رسيدگي به حساب سپرده كوتاه مدت وبلند مدت

رسيدگي وكنترل حساب اسناد دريافتي

رسيدگي به حساب بدهكاران بيمه

حساب سپرده هاي پرداختي

رسيدگي به حساب پيش پرداخت دارائيهاي ثابت

رسيدگي به حسابهاي بدهكاران متفرقه

رسيدگي به حساب هزينه ها

رسيدگي به حساب خسارتها وحق بيمه ها

رسيدگي به حساب بستانكاران

رسيدگي به حساب حسابداري كل

منابع و ماخذ

بخشی از گزارش کارآموزی

نحوه ثبت اسناد حسابداری

نکات قابل توجه و ضروری در ثبت اسناد حسابداری که رعایت آن درشعب فاقد کامپیوتر توسط معین نویسان و درشعب کامپیوتریزه توسط کدگذاران و پانچیستها ، علاوه بر شماره و تاریخ سند الزامی است:

1-حسابداری بانکها ،جاری:

شماره فیش یا چک یا اعلامیه و تاریخ دقیق وصولی در ستون مستند و تاریخ مستند ، نام بیمه گذار یا پرداخت کننده درستون شرح و درصورت لزوم شماره بیمه نامه وموضوع پرداخت.

2- حساب بانکها پس انداز کوتاه مدت:

تاریخ وشماره چک یا اعلامیه دقیق واریزی شماره حساب دقیق واریز به حساب پس انداز وبرداشت آن.

3- حساب بانکها پس انداز بلند مدت : تاریخ دقیق واریزی و سر رسید مدت سپرده جهت کنترل برای سود یا تمدید و یا ابطال سپرده.

4- حساب تمبر:

تعداد تمبر خریداری شده، قید تعداد مصرفی (درپایان هر ماه مانده دفتری حساب تمبر با مانده تمبرهای خریداری شده و مصرف شده بایستی مطابقت داشته باشد.)

5-حساب اسناد دریافتنی:

ثبت دقیق جهت چکهای وصولی وبرگشتی وشماره وتاریخ چک در ستون مستند وتاریخ مستند ودرشرح نام بانک مربوطه نوشته شود ودرصورتیکه چک برگشتی بوسیله فیش وصول میگردد درستون شرح جمله وصول طی فیش شماره . . . مورخ . . . قید گردد و اگر سندی به سرفصل اسناد در یافتی صادر شودکه شماره چک نداشت باشد حتماً بامسئول صدور سند تماس ورفع مشکل گردد.

6- حساب بدهکاران بیمه در تمام رشته ها:

شماره بیمه نامه ، شماره الحاقیه ، سال مورد بیمه، شماره چک یا فیش یا اعلامیه واریزی درستون مستند وتاریخ مستند، نام بیمه گذار، سررسید وصولی یابدهی، موضوع وصول یا بدهی، توضیح اینکه در مورد قراردادهای دسته جمعی حتماً شماره الحاقیه قید گردد چه در ثبت بدهی وچه در ثبت وصولی با بستانکاری ودقیقاً بیمه نامه هرنماینده به حساب کد مربوط منظور گردد درکد گذاری دقت شود که کدهای سرفصلهای مختلف آتشسوزی و... جابجا نشود.

7- حساب بدهکاران متفرقه:

نام بدهکار موضوع بدهی در صورت امکان دستور یا مجوز موضوع پرداخت شماره و تاریخ چک درستون مستند وتاریخ مستند . توضیح اینکه در سرفصل های مختلف بدهکاران متفرقه موضع مربوطه قید گردد.

الف- بدهکاران متفرقه بازنشستگی، نام همکار،بدهی ماه مربوط یا کسر حقوق ماه مربوطه.

ب- بدهکاران متفرقه برنج، نام همکار و قید قسط ماه مربوطه.

ج- بدهکاران متفرقه معاینات پزشکی (خسارات بهداشت) قید نام همکار و نماینده وکارشناس شرکت زیرا جهت صدور سند فی مابین به حسابداری اشخاص دچار مشکل نشویم و به راحتی قابل تفکیک باشد.

د- بدهکاران نمایندگان،شماره بیمه نامه وموضوع بدهی ودرموردی که الحاقیه های اضافه اصلاحی صادره ناشی از اشتباهات نمایندگان باشد که می بایستی بحساب بدهی نماینده منظور گردد. نام بیمه گذار وشماره الحاقیه مربوطه قید گردد، همچنین وقتی به علت کاهش یا ابطال بمیمه نامه ای بابت برگشت کارمزد نماینده بدهکار می شود ودرصد و نوع بیمه مورد بدهی قید گردد.

ﻫ- بدهکاران متفرقه مساعده: نام همکار دریافت کننده مساعده و شماره چک و تاریخ در مستند و تاریخ مستند و ماه مربوطه

ضمناً در صورتیکه همکاری حکم آزمایشی یا رسمی وغیره را نگرفته است درحساب بدهکاران مساعده ثبت نشود ودرشرح حتماً کلمه علی الحساب دریافتی از حقوق ماه مربوطه قید و به حساب بدهکاران متفرقه بدهکار شود، ضمناً درصورت برگشت بدهی حتی المکان همکاران حسابداری برگشت شماره سند اولیه را همراه به نام همکار وموضوع بدهی در ستون شرح سند توضیح دهند تا تیک دچار اشکال نگردد وسریعاً انجام گیرد.

نکات

- تنها در فروشگاه اینترنتی ایران عرضه میتوانید قبل از خرید برای اطمینان از محتوای محصول، قسمتی از گزاش کار آموزی را به طور رایگان دانلود کنید و در صورت رضایت خریداری نمایید.

- دکمه دانلود بلافاصله پس از پرداخت فعال خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.