تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی تجربی حوادث ضربه موج در عرشه بر روی یک مدل TLP – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی تجربی حوادث ضربه موج در عرشه بر روی یک مدل TLP
عنوان انگلیسی: Experimental investigation of wave-in-deck impact events on a TLP model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 35
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F465 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 6.77Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی هیدرولیک، آب و سازه های هیدرولیکی، سازه و سازه های دریایی
مجله: مهندسی اقیانوس - Ocean Engineering
دانشگاه: مرکز ملی مهندسی دریایی و هیدرودینامیک، دانشکده دریایی استرالیایی، استرالیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

خلاصه

1. مقدمه

2. مدل و ابزارها

2.1 امکانات تست مدل

2.2 مدل TLD

2.3 سیستم پی

2.4 ابزارها

3. شرایط موج

3.1 حالت دریا

3.2 موج های تکرر و درجه بندی

4 شروع آزمایش

4.1 برپایی مدل

4.2 دوره های طبیعی و خفگی

4.3 تست مانریکس

5. آنالیزهای عدم اطمینان

۶ نتایج و بحث

۶.۱:دینامیک های مدرن تحت تاثیر اثرwave-in-deck

6.2 شرایط های پی ضعیف

6.3 پاسخ ringing پی

6.4 تنش مینیمم و ماکزیمم

6.5 فشار ضربه ای wave-in-deck

6.6 روابط بین تنش پی و فشار اثر

7 نتیجه گیری

7.1 گوناگونی اندازه گیری ها در آزمایش مدل

7.2 دینامیک های سکو و تنش های پی تحت اثر موجی شدید

7.3 فشار اثر بر زیر سکو

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Model tests were conducted to investigate the global response of a conventional tension leg platform (TLP) due to wave-in-deck loads associated with extreme wave events in irregular long-crested waves of a cyclonic sea state. The experimental setup was designed to allow for the simultaneous measurement of wave surface elevations, rigid body motions, tendon tensions, as well as the pressure distribution at the model's deck underside. The obtained results demonstrated the variability of all the measurements and provided insights into the effect of wave-in-deck loads on the platform behaviour, tendon tensions and slamming pressures and showed qualitative correlations between these parameters. Based on the repeated tests in several events with different wave parameters, general observations and conclusions were made with respect to the platform dynamics during the deck impact, tendon tensions, slack tendon situations, tendon ringing and local impact pressures. The results of this study could be used for calibrating computational fluid dynamics (CFD) tools.

نمونه متن ترجمه

خلاصه

تست های مدل به تحقیق درباره رفتار جهانی تنش سنتی پایه سکو کمک کرد و این کار توسط بار عرشه-موجی وابسته به وقایع امواج شدید با قله بلند نامعمول در دریاهای موسمی انجام شد. آزمایشات تجربی به منظور اندازه گیزی‌های همزمان بلندی سطح موج، حرکت جسم صلب، تنش پی و همچنین توزیع فشار در سطح زیرین عرشه مدل طراحی شد. نتایج بدست آمده گوناگونی تمامی اندازه گیری ها را نشان داد و همچنین بینشی را در اثر بارهای عرشه-موجی بر روی رفتار سکو، تنش‌های پی و فشار اسلمینگ فراهم کرد و همچنین ارتباط کیفی بین پارامترها را نشان داد. طبق آزمایشات مکرر در مواقع متعدد در پارامترهای موج مختلف، مشاهدات عمومی و نتیجه‌ها با در نظر گرفتن دینامیک سکو در طول اثر عرشه، تنش پی، شرایط پی سست، رینگینگ پی و فشار اثر منطقه‌ای بدست امد. نتایج این تحقیق می‌تواند برای کالیبره کردن محاسبات دینامیک سیالات استفاده شود.