تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله واکنش دینامیکی به بدنه برج تبرید R/C با توجه به سیستم های تکیه گاه – نشریه CiteSeerX

عنوان فارسی: واکنش دینامیکی به بدنه برج تبرید R/C با توجه به سیستم های تکیه گاه
عنوان انگلیسی: DYNAMIC RESPONSE OF R/C COOLING TOWER SHELL CONSIDERING SUPPORTING SYSTEMS
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
نشریه : CiteSeerX فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 6886
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
دانشگاه: کالج فناوری TOKUYAMA
کلمات کلیدی: برج تبرید R/C، رفتار دینامیکی، تحلیل عددی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. راه کار FEM

2.1 المان محدود

2.2 خواص مواد بتن

2.3 خواص مواد آرماتورها

2.4 تحلیلهای دینامیکی

2.5 راه کار EBE

3. مدل عددی

3.1 هندسه برج تبرید R/C

3.2 آرماتورها

3.3 مدل تحلیلی

4. نتایج عددی

4.1 برج تبرید R/C زیر بار پلکانی

4.2 برج تبرید R/C زیر بار هماهنگ

5.نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

R/C cooling towers are used for many kinds of industrial and power plants. These are huge structures and also show thin shell structures. R/C cooling towers are subjected to its self-weight and the dynamic load such as an earthquake motion and a wind effects. Especially, dynamic analyses of these structures are important factor to design R/C cooling tower structures. In this paper, dynamic behavior of R/C cooling tower shell under an earthquake loading is analyzed by use of FEM focused on the column arrangement systems. To reduce the computational efforts to solve such problems, the technique for a parallel computing is applied. To solve the nonlinear dynamic response of a huge cooling tower with local deviation, the element by element (EBE) parallel approach is adopted by using of PC cluster. From the numerical analyses, the effects of the combination of R/C shell and column systems are examined.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برجهای تبرید برای انواع بسیاری از نیروگاه های صنعتی و کارخانجات صنعتی بکار میروند. آنها، سازه های عظیمی هستند و هم چنین سازه های بدنه نازک را نشان میدهند. برج های تبرید R/C با خود وزن و بار دینامیکی مواجه میشوند، مثل جنبش زلزله اثرات باد. بویژه، تحلیلهای دینامیکی این سازه ها، عامل مهمی برای طراحی سازه های برج تبرید R/C میباشند. در این مقاله، رفتار دینامیکی بدنه برج تبریدی زیر بار یک زلزله، با استفاده از FEM متمرکز بر سیستم های آؤایش ستونی تحلیل میشود. برای کاهش تلاشهای محاسباتی چنین مسائلی، تکنیک برای محاسبه موازی بکار میرود. برای حل واکنش دینامیکی غیر خطی یک برج تبرید عظیم با انحراف موضعی، رویکرد موازی المان به المان (EBE) با استفاده از خوشه PC پذیرفته میشود. از تحلیلهای عددی اثرات ترکیب بدنه R/C و سیستم های ستونی، مورد ارزیابی قرار میگیرند.