تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فرسایش آهنی به وسیله باکتری های کاهنده سولفات

عنوان فارسی: فرسایش آهنی به وسیله باکتری های کاهنده سولفات و نظرات جدیدی در مورد مسائل گذشته
عنوان انگلیسی: Corrosion of Iron by Sulfate-Reducing Bacteria: New Views of an Old Problem
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014 نشریه : Aem
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6214 رفرنس : دارد
محتوای فایل : rar حجم فایل : 2.80Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی و خوردگی و حفاظت از مواد
مجله: میکروبیولوژی محیط زیست و کاربرد آن - Applied and Environmental Microbiology
دانشگاه: موسسه ماکس پلانک برای میکروبیولوژی دریایی، آلمان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

چه چیزی درخوردگی ناشی از SRB نقش دارد؟ توزیع فیلوژنیکی و اهمیت اکولوژیکی خوردگی مستقیم توسط SRB

EMIC در مقایسه با CMIC

پیدایش نظریاتی درخوردگی ناشی از SRB

نقش Fes درخوردگی آهن

رواج روش های خوردگی متفاوت

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

About a century ago, researchers first recognized a connection between the activity of environmental microorganisms and cases of anaerobic iron corrosion. Since then, such microbially influenced corrosion (MIC) has gained prominence and its technical and economic implications are now widely recognized. Under anoxic conditions (e.g., in oil and gas pipelines), sulfate-reducing bacteria (SRB) are commonly considered the main culprits of MIC. This perception largely stems from three recurrent observations. First, anoxic sulfate-rich environments (e.g., anoxic seawater) are particularly corrosive. Second, SRB and their characteristic corrosion product iron sulfide are ubiquitously associated with anaerobic corrosion damage, and third, no other physiological group produces comparably severe corrosion damage in laboratory-grown pure cultures. However, there remain many open questions as to the underlying mechanisms and their relative contributions to corrosion. On the one hand, SRB damage iron constructions indirectly through a corrosive chemical agent, hydrogen sulfide, formed by the organisms as a dissimilatory product from sulfate reduction with organic compounds or hydrogen (“chemical microbially influenced corrosion”; CMIC). On the other hand, certain SRB can also attack iron via withdrawal of electrons (“electrical microbially influenced corrosion”; EMIC), viz., directly by metabolic coupling. Corrosion of iron by SRB is typically associated with the formation of iron sulfides (FeS) which, paradoxically, may reduce corrosion in some cases while they increase it in others. This brief review traces the historical twists in the perception of SRB-induced corrosion, considering the presently most plausible explanations as well as possible early misconceptions in the understanding of severe corrosion in anoxic, sulfate-rich environments.

نمونه متن ترجمه

چکیده

حدود یک قرن پیش، محققان ابتدا ارتباطی بین فعالیت میکرو ارگانیسم های محیطی و مواردی از فرسایش بی هوازی آهن تشخیص دادند. از آن پس، یک چنین فرسایشی که تحت تاثیر میکروبی (MIC) قرار داشت بسیار برجسته شده و مشکلات اقتصادی آن اکنون به طور گسترده ای شناسایی شده اند. تحت شرایط کمبود اکسیژن (برای مثال در خطو لوله ی نفت و گاز) باکتری های کاهنده سولفات (SRB) به طور متداول به عنوان عوامل اصلی فرسایش میکروبی (MIC) در نظر گرفته شده اند. این ادراک تا اندازه زیادی از سه مشاهده ی همزمان، منشا می گیرد. اول اینکه محیط هایی با کمبود اکسیژن که سرشار از سولفات می باشند (مثل آب های دریا که فاقد اکسیژن است) بسیار فرساینده می باشند. دوم اینکه باکتری های کاهنده سولفات (SRB) و محصول فرسایشی آن که سولفات آهن می باشد.،‌ همواره با آسیب فرسایشی بی هوازی مرتبط است و سوم اینکه هیچ گروه محصول فیزیولوژیکی دیگری،‌ در کشت های خالصی که در آزمایشگاه رشد یافته بودند. آسیب فرسایشی شدید قابل مقایسه ای ایجاد نکردند. بهرحال پرسش های زیادی همچون مکانیسم های مربوط و نقش نسبی آن ها برای فرسایش هنوز باید مورد بررسی قرار بگیرد. از سویی دیگر، SRB به طور غیرمستقیم و از طریق یک عامل شیمیایی فرساینده یعنی سولفید هیدروژن که ارگانیسم هایی همچون یک محصول بی شباهت از نظر کاتابولیسم از کاهش سولفات توسط هیدروژن یا ترکیبات ارگانیک ایجاد می شود، به ساختار آهن آسیب وارد می کند (فرسایش تحتع تاثیر میکروبی شیمیایی CMIC ) از سویی دیگر SRB خاص می تواند از طریق دفع الکترون ها هم می تواند به آهن حمله کند (فرسایش تحت تاثیر میکروبی شیمیایی CMIC). که مستقیما توسط کوپلینگ متابولیک ایجاد می شود. فرسایش آهن توسط SRB اساسا‍ً به تشکیل سولفیدهای آهن (Fe s) مربوط است که به طور متناقضی می تواند در برخی از موارد، فرسایش را کاهش دهد در حالی که در برخی دیگر، فرسایش را افزایش دهند. این بازنگری مختصر، پیچیدگی های قبلی درزمینه ادراک فرسایش ناشی از SRB را مدنظر قرار داده و تردید آمیز توضیحات و مفاهیم نادرست اولیه در درک فرسایش شدید در محیط های بدون اکسیژن که سرشار از سولفات هستند را مدنظر قار می دهد.