ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آموزش، انگیزش و عملکرد: موردی از مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز در مشهد، ایران
عنوان انگلیسی
Training, motivation, and performance: The case of human resource management in construction projects in Mashhad, Iran
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5829
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی
مجله
مجله بین المللی مدیریت پروژه - International Journal of Project Management
دانشگاه
دانشکده مسکن، ساختمان و برنامه ریزی، دانشگاه علوم مالزی
کلمات کلیدی
مدیریت منابع انسانی، ساخت و ساز، عملکرد، زمين لرزه، مشهد، ایران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2)پیش زمینه مدیریت منابع انسانی
3)آموزش
1/3) آموزش در حین کار (آموزش ضمن خدمت)
2/3) آموزش خارج از کار
4) انگیزش
5) سوالات تحقیق
6) روش شناسی
7) بحث تجزیه و تحلیل داده ها
8) اولین سوال تحقیق
9) دومین سوال تحقیق
9.1 آیا خسارتی به پروژه های ساخت و ساز در مشهد به واسطه استفاده از نیروی کار غیرماهر وارد شده است؟
2/9) هزینه های اضافی پروژه
3/9) تاخیر و به تعویق انداختن
4/9) دیگر خسارت ها و آسیب ها
10) یافته ها
11) نتیجه گیری
12) تحقیقات آتی و محدودیت ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

An enterprise’s productivity is closely correlated with its people and strategies; therefore, a forceful human resource management system is the most valuable asset of the current century construction companies. Purpose/design/methodology/approach: Based on a combination of literature review and questionnaire surveys, this paper explores the execution of construction workers training and motivation methods in HRM practices by the survey respondents’ companies and the effects on the companies’ performances. The research was conducted by sending 120 sets of questionnaires to the nominated companies and firms in Mashhad, Iran. A quantitative research approach was adopted requiring the development and dissemination of a questionnaire survey. The analysis method in this research is mainly descriptive and the type of investigation is co-relational study. Findings: The research exposes some barriers in the training and motivation of the construction workers and provides solutions for the government and companies in Iran. Also, it reveals the effects of unskilled labour on the quality of construction projects in Mashhad. Research limitations/implications: Future research should be under taken to address how companies and governments adapt to and shape the environmental and organizational settings in such a way that the context optimally stimulates workers motivation and participation in training courses and effects on increasing the quality of construction.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بهره وری سازمان به طور نزدیکی مرتبط با استراتژی ها و افراد آن است. بنابراین، سیستمهای قوی و موثر مدیریت منابع انسانی ، ارزشمندترین دارایی شرکتهای ساخت و ساز در قرن اخیر است.
هدف/طراحی/روش شناسی/ رویکرد: این مقاله بر اساس ترکیبی از پرسش نامه نظر سنجی و مروری بر نشریات به بررسی اجرای آموزش کارگران ساختمانی و روش های انگیزش در شیوه های مدیریت منابع انسانی توسط شرکت های پاسخ دهنده به نظر سنجی و اثر بر عملکرد این شرکتها می پردازد.تحقیق با ارسال 120 مجموعه از پرسش نامه به شرکتهای منتخب در مشهدواقع در ایران، انجام شده است.روش کمی تحقیق ، نیاز به توسعه و انتشار پرسش نامه نظر سنجی دارد. روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق عمدتا توصیفی است و نوع پژوهش حاضر رابطه ای است.
یافته های پژوهش: پژوهش در معرض برخی موانع در آموزش و انگیزش کارکنان ساختمانی و ارائه راه حل برای دولتها وشرکت ها در ایران است. همچنین ، اثرات نیروی کار غیر ماهر بر کیفیت پروژه های ساختمانی در مشهد را نشان می دهد.
مفاهیم/ محدودیت های تحقیق: تحقیقات آینده می بایستی تحت این واقعیت انجام شود و این مطلب را بررسی کند که چگونه شرکتها و دولتها با شرایط تطبیق می یابند و موقعیت سازمانی و محیطی را به روشی شکل دهی می کنند که موقعیتها به طور بهینه ای تحریک و تهییج کننده انگیزش و مشارکت کارکنان در دوره های آموزش و اثرگذاربر افزایش کیفیت ساخت و ساز باشد.

بدون دیدگاه