دانلود رایگان مقالات انگلیسی مالی

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کاربرد کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت بهبود کیفیت و عملکرد بانک - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کاربرد کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت بهبود کیفیت و عملکرد بانک - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله واکنش بورس سهام به شوک های سیاست های مالی و پولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله واکنش بورس سهام به شوک های سیاست های مالی و پولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله بازده معتبر از یک مشاور مالی قابل اطمینان با طرح پونزی Bernie Madoff

ترجمه مقاله بازده معتبر از یک مشاور مالی قابل اطمینان با طرح پونزی Bernie Madoff

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله شواهدی از اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در یونان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شواهدی از اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در یونان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ساختار نگهداشت وجه نقد و استفاده از بدهی در بنگاه های خانوادگی

ترجمه مقاله ساختار نگهداشت وجه نقد و استفاده از بدهی در بنگاه های خانوادگی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کاربرد سیستم اطلاعات حسابداری در مدیریت هزینه بیزینس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد سیستم اطلاعات حسابداری در مدیریت هزینه بیزینس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8