تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

سوالات گروه شغلی مکانیک فنی و حرفه ای

دانلود رایگان سوالات دریل کاری و اره کاری فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل دریل کاری و اره کاری با کد استاندارد ۷۲۲۳۲۰۴۱۰۰۰۰۰۱۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل نمونه سوال برای آمادگی در امتحان دریل کاری و اره کاری با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات طراحی با نرم افزار solid works (سالیدورکس) فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته طراحی با نرم افزار solid works با کد استاندارد ثبت شده ی ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۳۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۸ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره طراحی با نرم افزار solid works با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 53,700 تومان

دانلود رایگان سوالات تراشکار سازمان فنی و حرفه ای

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته تراشکار با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۲۲۳۲۰۴۱۰۱۵۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۴۰ مجموعه سوال کتبی و ۵ مجموعه سوالات عملی  از ادوار گذشته مناسب برای دوره تراشکار با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 35,700 تومان