دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

ترجمه مقاله مدیریت یکپارچه هندآف در شبکه های Ad hoc سیار رادیویی شناختی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت یکپارچه هندآف در شبکه های Ad hoc سیار رادیویی شناختی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نظارت امنیتی تطبیقی برای نسل بعدی روترها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله نظارت امنیتی تطبیقی برای نسل بعدی روترها - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آنالیز بهبود بهره وری انرژی از طریق انتقال انرژی بی سیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آنالیز بهبود بهره وری انرژی از طریق انتقال انرژی بی سیم - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28