تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رفتار شالوده نواری بر روی شن مسلح با منافذ تحت بارگذاری مکرر

عنوان فارسی: رفتار شالوده نواری بر روی شن مسلح با منافذ تحت بارگذاری مکرر
عنوان انگلیسی: Strip footing behavior on reinforced sand with void subjected to repeated loading
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 2012 نشریه : Iust
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F603 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.08Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: »هندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه، خاک و پی
مجله: مجله بین المللی مهندسی عمران - International Journal of Civil Engineering
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: بار های تکراری، منافذ، تقویت با ژئوگرید، تست ازمایشگاهی، شالوده نواری، استقرار پی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

دستگاه ازمایش

سیستم بار گذاری

مخزن تست

دستگاه اماده سازی خاک

سیستم جمع اوری داده ها

ژئوگرید

اماده سازی تست مدل

الگوی بار تکراری اعمال شده

پارامتر های ازمایش و برنامه ازمایش

نتایج و بحث

نتایج ازمایش استاتیک

نتایج تست های دوره ای

رفتار عمومی استقرار شالوده تحت بار دوره ای

تاثیر بزرگی بار های تکراری

مقایسه استقرار شالوده تحت بار تکراری و ساکن

9- جمع بندی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper describes a series of laboratory model tests on strip footings supported on unreinforced and geogrid-reinforced sand with an inside void. The footing is subjected to a combination of static and cyclic loading. The influence of various parameters including the embedment depth of the void, the number of reinforcement layers, and the amplitude of cyclic load were studied. The results show that the footing settlement due to repeated loading increased when the void existed in the failure zone of the footing and decreased with increasing the void vertical distance from the footing bottom and with increasing the reinforcement layers beneath the footing. For a specified amplitude of repeated load, the footing settlement is comparable for reinforced sand, thicker soil layer over the void and much improved the settlement of unreinforced sand without void. In general, the results indicate that, the reinforced soil-footing system with sufficient geogride-reinforcement and void embedment depth behaves much stiffer and thus carries greater loading with lower settlement compared with unreinforced soil in the absent of void and can eliminate the adverse effect of the void on the footing behavior. The final footing settlement under repeated cyclic loading becomes about 4 times with respect to the footing settlement under static loading at the same magnitude of load applied.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به توصیف یک سری از تست های مدل های آزمایشگاهی بر روی شالوده های نواری بر روی شن مسلح با ژئوگرید و غیر مسلح با یک منفذ درونی می پردازد. شالوده در معرض ترکیبی از بار های استاتیک و دوره ای قرار می گیرد. تاثیر پارامتر های مختلف از جمله عمق استقرار پی، تعداد لایه های آرماتور بندی شده و بزرگی بار دوره ای مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که استقرار پی به دلیل بار گذاری مکرر زمانی افزایش می یابد که منافذ در منطقه گسیختگی شالوده وجود داشته باشند و زمانی کاهش می یابد که فاصله عمودی منافذ از انتها افزایش یابد و لایه های ارماتور در زیر شالوده افزایش پیدا کنند. برای یک دامنه خاصی از بار تکراری، استقرار شالوده با شن های مسلح و تقویت شده مشابه است و لایه خاک ضخیم تر بر روی منافذ موجب بهبود استقرار منافذ می شود. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که سیستم شالوده خاک مسلح با لایه ژئوگرید کافی و عمق استقرار به صورت سفت تر رفتار کرده و حامل بار بیشتری با استقرار کم تر در مقایسه با خاک غیر مسلح در نبود منفذ است و اثرات نامطلوب منفذ را بر روی رفتار شالوده حذف می کند. استقرار نهایی شالوده تحت بار گذاری دوره ای حدود 4 برار نسبت به استقرار پی تحت بار گذاری استاتیک در بزرگ یکسانی از بار اعمال شده بود.