تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاربرد مناسب شاخص استاندارد شده بارش در مکان ها و فصول خشک

عنوان فارسی: کاربرد مناسب شاخص استاندارد شده بارش در مکان ها و فصول خشک
عنوان انگلیسی: Appropriate application of the Standardized Precipitation Index in arid locations and dry seasons
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4721 رفرنس : ندارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 438.90Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم و مهندسی آب، مهندسی عمران و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: تغییرات آب و هوایی اقلیمی، آب و هوا شناسی، مخاطرات آب و هوایی، مدیریت منابع آب و همچنین گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1 مقدمه

2 منابع داده و آزمون نرمال بودن

1 2 منابع داده

2 2 آزمون نرمال بودن توزیع فراوانی مقادیر SPI

3 نتایج و بحث

1 3 نمودارهای توزیع فراوانی

2 3 نمودارهای غیر نرمال بودن

3 3 آماره های ملی پیرامون نرخ غیر نرمال بودن

4 3 دلایل توزیع های غیر نرمال SPI

4 خلاصه

نمونه متن انگلیسی

1. INTRODUCTION

The Standardized Precipitation Index (SPI) is widely accepted and used throughout the world in both research and operational modes because it is normalized to a location and is normalized in time. This standardization allows the SPI to determine the rarity of a current drought event, as well as the probability of the precipitation necessary to end the current drought . It also allows the SPI to be computed at any location and at any number of time scales, depending upon the impacts of interest to the user. On the basis of an analysis of stations across Colorado, McKee et al. (1993) determined that the SPI is in mild drought 24% of the time, in moderate drought 9.2% of the time, in severe drought 4.4% of the time, and in extreme drought 2.3% of the time. These percentages are expected from a normal distribution of the SPI.

نمونه متن ترجمه

1. مقدمه

شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در سطح گسترده پذیرفته شده و در سرتاسر جهان در مدهای تحقیق و عملیاتی بکار برده شده است، زیرا درحوزه های مکانی و زمانی نرمال شده است. این استانداردسازی بهSPI اجازه تعیین کمیابی رویداد خشکسالی فعلی و همچنین احتمال بارش لازم برای پایان یافتن خشکسالی فعلی را می دهد. استانداردسازی همچنین امکان محاسبه SPI در مقیاس های مکانی و زمانی بسته به تاثیرات مربوطه برای کاربر را فراهم می آورد. براساس تحلیل ایستگاههای کلورادو، تعیین کردکه SPI 24 درصد از اوقات در وضعیت خشکسالی خفیف یا ناچیز، در 2. 9 درصد از اوقات در وضعیت خشکسالی متوسط ، در 4. 4 درصداز اوقات در وضعیت خشکسالی شدید و در 3. 2 درصد از اوقات در وضعیت خشکسالی بی نهایت قرار دارد. این درصدها از توزیع نرمال SPI بدست می آید.