ترجمه مقاله تخمین ساده برای تحلیل لرزه ای سیستم مواد سیلو-حجم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تخمین ساده برای تحلیل لرزه ای سیستم مواد سیلو-حجم - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تخمین ساده برای تحلیل لرزه ای سیستم مواد سیلو-حجم
عنوان انگلیسی
A simplified approximation for seismic analysis of silo-bulk material system
صفحات مقاله فارسی
35
صفحات مقاله انگلیسی
23
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
6472
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی هیدرولیک، سازه و زلزله
مجله
بولتن مهندسی زلزله - Bulletin of Earthquake Engineering
دانشگاه
دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه اولوداگ، ترکیه
کلمات کلیدی
سیلوهای استوانه ای، تقابل دیواره سیلو-مواد حجمی، پاسخ لرزه ای
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2.روش های تحلیل لرزه ای سیلوها
2-1.مقررات آیین نامه و تقریب EN1998-4
2-2.تقریب های تحلیلی ولتسوس+ یونان
2-3.تقریب تحلیلی پیشنهاد شده
2-4.مدل المان محدود برای تقریب عددی
3.تشریح سیستم مواد حجمی- سیلو
4.بحث در مورد نتایج به دست آمده از تقریب های تحلیلی و عددی پیشنهاد
4.1.فشار مواد پویا (دینامیکی)
4.2.جابجایی افقی
4.3.نیروی برشی پایه معادل
5.بحث در مورد نتایج حاصل از تخمین تحلیلی ارائه شده، EN-1998-4 و تقریب ولتسوس-یونان
6.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In order to estimate the distribution, as well as the magnitude, of dynamic material pressures on ground-supported silos a simplified seismic analysis procedure was utilized. The seismic analysis of silos can be complex, as the evaluation of several parameters must be taken into consideration, including the properties of bulk materials used and how the bulk materials and silo wall are joined together. It is therefore useful to develop an analytical approximation in order to better assess results. In addition to a simplified model for the seismic analysis of a silo-bulk material system being utilized, a three-dimensional finite element model was also incorporated. Using the finite element method, a more realistic representation of the structure is possible. Moreover, the finite element method also takes into consideration contact problems between the bulk material and the silo wall, which results in easier analyses. Both a squat and a slender silo were selected for this study. The results obtained in the study of selected examples were compared with those findings obtained via EN1998-4. Modified Veletsos and Younan approximations, which are commonly used for the analysis of grain silos, were also used. Results and analysis concluded that the proposed analytical model provided, overall, a good outcome, especially in regards to the analysis of dynamic material pressure. It should be noted that using the analytical method as proposed in Eurocode, the dynamic material pressure for squat silos can be underestimated, but the results for slender silos are stronger.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور برآورد توزیع و همچنین مقدار فشار مواد دینامیکی برروی سیلوهای زمین حمایتی می توان از یک روش تحلیل لرزه ای ساده استفاده نمود. تحلیل لرزه ای سیلوها پیچیده است، زیرا که در ارزیابی آن باید به چندین مؤلفه از جمله خواص مواد حجمی مورد استفاده و چگونگی پیوند مواد حجمی و دیوار سوله به هم توجه شود. از این رو ایجاد یک تقریب تحلیلی به منظور ارزیابی نتایج کاری مفید می باشد. علاوه بر اینکه از یک مدل ساده شده برای تحلیل لرزه ای سیستم مواد حجمی-سیلو استفاده می شود، می توان از یک مدل المان محدود سه بعدی نیز بهره برد. با استفاده از روش المان محدود، می توان نمایش واقعی تری از سازه در اختیار داشت. علاوه بر این، در این روش المان محدود نیز به مشکلات تماسی موجود بین مواد حجمی و دیوار سیلو نیز توجه شده است، که این خود منجر به تسهیل در تحلیل ها می شود. برای این مطالعه هر دو squat و سیلوی بلند و باریک انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این مطالعه صورت گرفته با نتایج به دست آمده از طریق EN1998-4 مقایسه شد. از تقریب Veletsos و YOUNAN اصلاح شده که معمولا برای تحلیل سیلوهای غلات استفاده می شود،نیز در اینجا استفاده شده است. از تحلیل ها این نتیجه را می توان گرفت که این مدل تحلیلی پیشنهاد شده خروجی خوبی را به خصوص در رابطه با تحلیل فشار مواد دینامیکی در اختیار گذاشته است. لازم به ذکر است که استفاده از این روش تحلیلی در Eurocode باعث می شود که فشار مواد دینامیکی برای سیلوهای squat دست کم گرفته می شود اما نتایج حاصل برای سیلوهای بلند و باریک قوی تر هستند.

بدون دیدگاه