ترجمه مقاله ترکیبات فنلی به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها

ترجمه مقاله ترکیبات فنلی به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترکیبات فنلی (اسید کاربولیک) به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها
عنوان انگلیسی
Phenolic compounds from Achillea millefolium L. and their bioactivity
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2011
نشریه
Actabp
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7855
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، گیاهان دارویی و بیوشیمی
دانشگاه
گروه تولیدات گیاهی، ایتالیا
کلمات کلیدی
اسید dicaffeoylquinic،گلیکوزیدهای فلاونول، قدرت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضد پلاسمودیوی
فهرست مطالب
مقدمه
مواد و روش ها
بحث و نتیجه گیری
مطالعه فیتوشیکیایی
فعالیت ضد پلاسمودیوی
اقدامات آنتی اکسیدانی
آمارشناسی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Since antiquity, Achillea millefolium L. (Asteraceae) has been used in traditional medicine of several cultures, from Europe to Asia. Its richness in bioactive compounds contributes to a wide range of medicinal properties. In this study, we assessed A. millefolium methanolic extract and its isolated components for free radical scavenging activity against 2,2-diphenyl-pycrilhydrazyl, total antioxidant capacity (based on the reduction of Cu++ to Cu+), and ability to inhibit lipid peroxidation. The activity against chloroquine-sensitive and chloroquine-resistant strains of Plasmodium falciparum was also tested. Chlorogenic acid, its derivatives and some flavonoids isolated by semipreparative HPLC and identified by NMR and spectrometric techniques were the major bioactive constituents of the methanolic extract. The latter exhibited significant antioxidant properties, as well as its flavonol glycosides and chlorogenic acids. With regard to the antiplasmodial activity, apigenin 7-glucoside was the most effective compound, followed by luteolin 7-glucoside, whereas chlorogenic acids were completely inactive. On the whole, our results confirmed A. millefolium as an important source of bioactive metabolites, justifying its pharmaceutical and ethnobotanical use.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
از زمان های قدیم ، بومادران هزار برگ در طب سنتی فرهنگ های متعدد از آسیا تا اروپا مورد استفاده قرار می گرفته است . غنای درونی ترکیبات زیستی بومادران به خواص دارویی این گیاه کمک شایانی می کند. در این مطالعه ، عصاره متانول و اجزای جداشده به منظور آزادسازی دی – فینیل هیدرازیل و ظرفیت کلی آنتی اکسیدان ( بر اساس کاهش Cu++ به Cu+ ) و توانایی مهار پراکسیداسیون اسید مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه فعالیت ها بر علیه حساسیت کلروکین و آسیب های مقاومت کلروکین مربوط به پلاسمودیوم فالسیپاروم نیز مورد آزمایش قرار گرفته است. اسید کلروژنیک مشتق گرفته شده از برخی فلاونوئیدهای جدا شده است که توسط NMR و روش های اسپکترومتری ، اجزای  اصلی زیست فعال عصاره متانولی شناسایی می شوند. اخیرا خواص آنتی اکسیدانی و گلیکوزیدهای فلاونول و اسیدهای کلروژنیک  قابل توجهی ارائه شده است . با توجه به فعالیت پلاسمودیوم ها، میزان تاثیر گذاری آپی ژنین- 7 – گلوکوزید به همراه لوتئولین-7-گلوکوزید بیشتر می شود و این در حالی است که اسیدهای کلروژنیک کاملا متوقف و غیر فعال می شوند. در کل ، نتایج بدست آمده از بومادران هزار برگ نشان گر منبع مهم و ارزشمند متابولیکی زیست فعال است و همین امر توجیه کننده ی استفاده این گیاه برای مصارف داروی است.