تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نشانگرهای ساده تغذیه ای و التهابی مرتبط با زخم بستر در سکته مغزی سالمندان – نشریه Scirp

عنوان فارسی: نشانگرهای ساده تغذیه ای و التهابی مرتبط با زخم بستر در سکته مغزی سالمندان
عنوان انگلیسی: Simple Nutritional and Inflammatory Markers Associated with Bed Sores in Elderly Stroke People
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2016 نشریه : Scirp
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8402 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.65Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: آسیب شناسی پزشکی
مجله: پیشرفت ها در تحقیقات پیری - Advances in Aging Research
دانشگاه: دانشکده پزشکی، دانشگاه عین الشمس، قاهره، مصر
کلمات کلیدی: زخم بستر (Bedsores)، تغذیه ای (Nutritional)، التهابی (Inflammatory)، سکته مغزی (Stroke)، سالمندان (Elderly)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش شناسی

2.1. اخلاق

2.2. طراحی مطالعه

2.4. گردآوری داده ها

2.5. ارزیابی خطر ابتلا به زخم بستر

2.6. روش های آماری

3. نتایج

3.1. داده های جمعیت شناختی

3.2. نشانگرهای تغذیه ای

3.3. نشانگرهای التهابی

4. بحث

5. نتیجه گیری

قدردانی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Bed sores are major burden to hospital care and usually associated with worse prognosis and longer hospital stay. Aims: To evaluate whether simple biochemical inflammatory and nutritional markers would differ between those with bedsores and those without in elderly stroke patients and if there is a distinction between recent bed sore stroke patients and old bed sore stroke patients as regard these biomarkers. Methods: 80 Stroke elderly patients were enrolled and divided into four groups: patients with recent stroke who developed bedsores, patients with recent stroke who did not develop bedsores, patients with old stroke who developed bedsores and patients with old stroke who did not develop bedsores. Nutritional markers (albumin, total protein, magnesium, iron, total iron binding capacity (TIBC), hemoglobin and cholesterol) and inflammatory markers (total leucocyte count, neutrophil to lymphocyte ratio and ferritin) were compared between the four groups. Results: Concerning nutritional markers, albumin (P =< 0.001), Alb/Pr ratio (P =< 0.001), TIBC (P =< 0.001) and cholesterol (P = 0.005) are lower in the acute stroke with bed sore patients versus acute stroke without bed sore. Lower albumin (P =< 0.001) is only found in comparison between chronic stroke with bed sore patients and chronic without bed sore patients. There is a difference between acute stroke with bed sore and chronic stroke with bed sore concerning albumin (P =< 0.001), TIBC (P =< 0.001) and TG (p =< 0.001). Albumin is lower while TG and TIBC are higher in those with acute stroke with bed sores. Regarding inflammatory markers, high neutrophil and ferritin (p =< 0.001) were found in acute stroke with bed sore patients versus acute stroke without bed sore. No difference was found between chronic stroke with bed sore patients and chronic stroke without bed sore patients. Acute stroke with bed sore group has higher TLC, neutrophil, neut/lymph ratio and ferritin (p =< 0.001) than chronic stroke with bed sore group.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پس زمینه:‌ زخم های بستر بارسنگینی را بر مراقبت های بیمارستانی تحمیل نموده و معمولاً با پیش آگهی بدتر و بستری طولانی مدت تر در بیمارستان ارتباط دارد.

هدف: ارزیابی این مساله که آیا نشانگرهای بیوشیمیایی ساده التهابی و تغذیه ای در بیماران سالمند مبتلا به سکته مغزی با زخم بستر و بدون آن تفاوتی دارند و اینکه آیا تمایزی بین بیماران سکته مغزی دارای زخم بستر حدید و بیماران سکته مغزی دارای زخم بستر کهنه با توجه به این نشانگرهای زیستی وجود دارد یا خیر.

روش ها: هشتاد بیمار سالمند مبتلا به سکته مغزی ثبت نام شده و در چهار گروه تقسیم شدند: بیماران مبتلا به سکته مغزی اخیر که دچار زخم بستر شده اند، بیماران مبتلا به سکته مغزی اخیر که دچار زخم بستر نشده اند، بیماران مبتلا به سکته مغزی قدیمی که دچار زخم بستر شده اند و بیماران مبتلا به سکته مغزی قدیمی که دچار زخم بستر نشده اند. نشانگرهای تغذیه ای (آلبومین، کل پروتئین، منیزیم، آهن، کل ظرفیت پیوندی آهن (TIBC)، هموگلوبین و کلسترول) و نشانگرهای التهابی (تعداد کل لکوسیت، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و فریتین) بین چهار گروه مقایسه شدند.

نتایج: در رابطه با نشانگرهای تغذیه ای، آلبومین (0.001 < P)، نسبت آلبومین به پروتئین (0.001 < P)، TIBC (0.001 < P) و کلسترول (0.005 = P) در سکته مغزی حاد با بیماران دارای زخم بستر برخلاف سکته مغزی حاد بدون زخم بستر پایین تر بودند. آلبومین پایین تر (0.001 < P) تنها در مقایسه بین بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن با زخم بستر و بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن بدون زخم بستر مشاهده شد. تفاوت بین سکته مغزی حاد با زخم بستر و سکته مغزی مزمن با زخم بستر به آلبومین (0.001 < P)، TIBC (0.001 < P) و TG (0.001 < P) ارتباط دارد. در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد با زخم بستر آلبومین پایین تر و TG و TIBC بالاتر است. در رابطه با شاخص های التهابی، در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد با زخم بستر برخلاف بماران مبتلا به سکته مغزی حاد بدون زخم بستر نوتروفیل و فریتین بالایی (0.001 < P) مشاهده شد. هیچ تفاوتی بین بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن با زخم بستر و بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن بدون زخم بستر مشاهده نشد. گروه سکته مغزی حاد با زخم بستر دارای TLC، نوتروفیل، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و فریتین (0.001 < P) بالاتری نسبت به گروه سکته مغزی مزمن با زخم بستر بود.