ترجمه مقاله پاسخ هیبرید ذرت برگی و غیربرگی به تراکم جمعیت و سطح کودهای نیتروژنی

ترجمه مقاله پاسخ هیبرید ذرت برگی و غیربرگی به تراکم جمعیت و سطح کودهای نیتروژنی
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پاسخ هیبرید ذرت برگی و غیربرگی به تراکم جمعیت و سطح کودهای نیتروژنی
عنوان انگلیسی
Response of a Leafy and Non-Leafy Maize Hybrid to Population Densities and Fertilizer Nitrogen Levels
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
Sciencesocieties
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8338
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
مجله
جوامع علوم محیطی - Environmental Science Societies
دانشگاه
کشاورزی و مواد غذایی، کانادا
فهرست مطالب
چکیده
مواد و روش ها
نتایج و بحث
شرایط رشدی
تعداد گیاهان و خوشه های برداشت شده
توسعه و گسترش سطح برگ و کانوپی گیاه، و جذب نور
سبزی برگ و انعکاس کانوپی (سایه انداز)
عملکرد دانه ای و شاخص برداشت
ماده خشک علوفه ای
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Optimum plant population density (PPD) of maize (Zea mays L.) for grain and/or silage production depends on hybrid type, soil fertility and agronomic management. Limited information exists on the yield response of Leafy maize hybrids to different PPD under varying N application rates. A field study was conducted during 2003 and 2004 in Ottawa, Canada to evaluate grain and silage yields of a Leafy hybrid (‘Maizex LF850 RR’) with a conventional hybrid (‘Pioneer 3893’), under three PPD (60 000, 75 000, and 90 000 plants ha21 ) and four N fertilizer (0, 75, 150, and 225 kg N ha21 ) regimes. Canopy light interception, plant dry matter (DM), silage, and grain yield were measured. The Leafy hybrid had 20 to 25% more leaf area, on an individual plant basis, and produced significantly greater silage DM (21.1 vs. 20.0 Mg ha21 ), but had a significantly smaller grain yield (9.4 Mg ha21 ) than the conventional hybrid (9.7 Mg ha21 ). The Leafy hybrid was more sensitive to high density and low N stresses, resulting in more barren plants (up to 15%), lower harvest index (HI), thus significantly lower grain yield than the conventional hybrid in 2003. Grain yield reached to a maximum with 225 kg N ha21 followed by 75 and 150 kg N ha21 , but silage DM was not different between 150 and 225 kg N ha21 . Plant population density had no effect on grain yield but silage yield increased linearly as PPD increased from 60 000 to 90 000 plants ha21 . Within the tested range of PPD, no differential response of hybrids was observed in terms of grain yield or silage DM, and N treatments had no effect on response of hybrids to PPD. We conclude that the Leafy hybrid was more sensitive to high PPD and low N stresses than the conventional hybrid especially for grain production. The optimum PPD for silage production may be beyond 90 000 plants ha21 for both types of hybrids.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تراکم جمعیت گیاهی بهینه (ppd) ذرت به منظور تولید محصول دانه ای و علوفه ای، وابسته به نوع هیبرید ذرت، حاصل خیزی خاک و مدیریت زراعی می باشد. اطلاعات محدودی در مورد پاسخ عملکردی هیبریدهای پربرگ ذرت به تراکم های مختلف جمعیتی تحت نرخ های کاربردی مختلف N وجود دارد. یک مطالعه ی میدانی در طول سال های 2003 و 2004 در اوتاوای کانادا، به منظور ارزیابی عملکرد محصول دانه ای و علوفه ای یک هیبرید پربرگ ذرت (Maziex LF850 RR) با یک هیبرید معمولی (Pioneer 3893)، تحت شرایط سه نوع تراکم جمعیتی مختلف (6000، 75000 و 90000 گیاه در هر هکتار) و چهار نوع رژیم کودی مختلف N (0، 75، 150 و 225 کیلوگرم کود N در هر هکتار)، انجام گرفت. پارامترهایی از جمله جلوگیری از تابش نور توسط سایه انداز (تاج و شاخ و برگ گیاه) گیاه، ماده ی خشک گیاه (DM)، عملکرد علوفه ای و دانه ای در این مطالعه اندازه گیری شدند. هیبرید پربرگ حدود 20 تا 25% سطح برگ بیشتری داشت، و به طرز چشمگیری محصول علوفه ای آن وزن خشک بالاتری داشت (21.1 در مقابل 20.0 میلی گرم در هکتار)، ولی در مقابل به شکل قابل ملاحظه ای عملکرد و محصول دانه ای تولید شده ی آن در مقایسه با هیبرید معمولی (9.4 در مقابل 9.7 میلی گرم در هکتار) پایین تر مشاهده شد. هیبرید پربرگ به مراتب حساسیت بیشتری نسبت به تراکم جمعیتی بالا در مزرعه و استرس های کمتر N، نسبت به هیبرید معمولی نشان داد و در نتیجه تعداد گیاهان بی ثمر و بدون حاصل افزایش یافته (تا 15%)، شاخص برداشت را کاهش داده (HI) و درنتیجه به شکل قابل ملاحظه ای عملکرد دانه ای این هیبرید در مقابل هیبرید معمولی در سال 2003 کاهش نشان داد. عملکرد دانه ای با میزان استفاده ی 225 کیلوگرم N در هر هکتار به حداکثر (ماکزیمم) خود می رسد و پس از آن مقادیر استفاده ی 75 کیلوگرم و 150 کیلوگرم در هر هکتار بیشترین عملکرد را نشان دادند، ولی وزن خشک محصول علوفه ای بین مقادیر استفاده ی N از 150 تا 225 کیلوگرم در هر هکتار تفاوت و اختلاف خاصی نشان نداد. تراکم جمعیتی گیاه تاثیری بر میزان عملکرد دانه ای نداشت ولی میزان عملکرد علوفه ای با افزایش تراکم جمعیتی از 60000 تا 90000 در هر هکتار، افزایش پیدا کرد. در این محدوده ی تراکم جمعیتی تست شده، پاسخ متفاوتی در هیچ یک از هیبریدها در وزن خشک علوفه ای مشاهده نشد، و تیمارهای مختلف N هیچ نوع تاثیری بر پاسخ هیبریدها نسبت به تراکم های جمعیتی نداشت. نتیجه گرفتیم که هیبرید پربرگ نسبت به تراکم بالای جمعیتی ذرت و استرس های کمتر N در مقایسه با هیبرید معمولی، به خصوص در مورد عملکرد دانه ای، حساسیت بالاتری دارد. تراکم جمعیتی بهینه گیاه ذرت برای تولید محصول علوفه ای می تواند بالاتر 90000 گیاه در هر هکتار برای هر دو نوع هیبرید باشد.

بدون دیدگاه