ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی
عنوان انگلیسی
The influence of the intermediate principal stress on rock failure behaviour: A numerical study
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8037
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی و معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سنگ، سنگ شناسی یا پترولوژی و زمین شناسی مهندسی
مجله
زمین شناسی مهندسی - Engineering Geology
دانشگاه
دانشکده علوم زمین و مهندسی، کالج امپریال، لندن، انگلستان
کلمات کلیدی
روند شکست، سنگ تاثیر اصلی استرس متوسط، فشرده سازی Polyaxial ، ماشین سلول الاستوپلاستیک، ناهمگونی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2-ابزار عددی (EPCA3D)
2-1- تعریف ناهمگنی
2-1-1- روش احتمالی
2-1-2: روش قطعی
2-2- قانون به روز کردن ماشین سلولی
2-3-1- معیار مور کولمب
2-3-2- معیار تسلیم دراکر – پراگر
2-4- شبیه سازی رفتار پس از شکست
3- شبیه سازی شکست سنگ در شرایط تنش چند محوری
3-1- مدل عددی و پارامترهای مکانیکی
3-2- مورد همگن
3-3- مورد ناهمگن
3-4- تاثیر صفحات بارگذاری بر مقاومت سنگ
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The influence of the intermediate principal stress on rock strength has been studied comprehensively by previous researchers. However, the reason why rock strength firstly increases and subsequently decreases with the increase of intermediate principal stress is still unclear. In this paper, the mechanism of the intermediate principal stress effect on rock failure behaviour is revealed through a numerical method using the EPCA3D system (Elasto-Plastic Cellular Automaton). In this study, both homogeneous and heterogeneous rocks are considered. The heterogeneity of a rock specimen is modelled by introducing Weibull's statistical distribution. Two criteria, i.e. the Drucker–Prager and Mohr–Coulomb models, are used to determine whether a mesoscopic element in the rock specimen is in a failure state or not during the polyaxial stress loading process. The EPCA3D simulation reproduces the typical phenomenon of the intermediate principal stress effect that occurs in some rock experiments. By studying the EPCA3D simulated acoustic emission and complete stress–strain curves illustrating failure initiation, propagation and coalescence in the failure process of rocks, the essence of the intermediate principal stress effect is tracked. It is concluded that the heterogeneous stress distribution induced by the natural heterogeneity of rocks and the effect of the loading platen are two of the reasons producing the intermediate stress effect. Studies indicate that a moderate intermediate principal stress delays the onset of local failure, which in turn leads to an increase in the rock strength. However, once the intermediate principal stress reaches a certain value, local failure will be formed through the application of the intermediate principal stress. It is the number of failed elements in the pre-peak region that determines whether the rock strength decreases or not. The extent of rock strength reduction when the intermediate principal stress reaches a certain value is lessened with the increase in the minimum principal stress.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تاثير تنش اصلي ميانگين بر مقاومت سنگ به طور جامع توسط محققان پيشين مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، دلیل اینکه مقاومت سنگ در ابتدا افزایش می یابد و پس از آن با افزایش تنش اصلی متوسط کاهش می یابد، هنوز معلوم نیست. در این مقاله، مکانیسم تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ به وسیله یک روش عددی با استفاده از سیستم EPCA3D (دستگاه الاستوپلاستی سلولی) آشکار می شود. در این مطالعه، هر دو سنگ همگن و ناهمگن در نظر گرفته شده است. ناهمگنی یک نمونه سنگ با معرفی توزیع آماری Weibull مدل سازی می شود. دو معیار، از جمله مدل های دراکر پراگر و موهر کولمب، برای تعیین اینکه آیا یک عنصر مزوسکوپیک در نمونه سنگ در حالت شکست است یا نه در طی فرآیند بارگذاری تنش چند محوره، مورد استفاده قرار می گیرد. شبیه سازی EPCA3D پدیده معمولی تاثیر تنش اصلی میانگین را که در برخی آزمایش های سنگ رخ می دهد، بازسازی می کند. با مطالعه انتشار صوتی و منحنی تنش-کرنش کامل شبیه سازی شده توسط EPCA3D، که نشان دهنده شکست اولیه، انتشار و به هم پیوستن در فرآیند شکست سنگ هاست، ماهیت تاثیر تنش اصلی میانگین دنبال می شود. به این نتیجه می رسیم که توزیع تنش ناهمگونی ناشی از ناهمگونی طبیعی سنگها و اثر بارگذاری بار، دو دلیل برای ایجاد تأثیر تنش اصلی متوسط است. مطالعات نشان می دهد که یک تنش اصلی متوسط محدود، شروع شکست موضعی را به تاخیر می اندازد که به نوبه خود منجر به افزایش مقاومت سنگ می شود. با این حال، هنگامی که تنش اصلی میانگین به مقدار مشخصی برسد، شکست موضعی از طریق اعمال تنش اصلی میانگین شکل می گیرد. این تعداد عناصر شکست خورده در ناحیه پیش اوج است که تعیین می کند که آیا مقاومت سنگ کاهش می یابد یا خیر. مقدار کاهش مقاومت سنگ هنگامی که تنش اصلی میانگین به مقدار خاصی می رسد با افزایش تنش اصلی حداقل، کاهش می یابد.

بدون دیدگاه