تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله اثر واسطه ای عملیات منابع انسانی راهبردی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثر واسطه ای عملیات منابع انسانی راهبردی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت
عنوان انگلیسی: The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4456 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 899.59Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و مدیریت دانش
مجله: مجله اروپایی مدیریت و اقتصاد کسب و کار
دانشگاه: گروه مدیریت بازرگانی و امور مالی، دانشکده اقتصاد کسب و کار، دانشگاه مورسیا، اسپانیا
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، عملیات مدیریت منابع راهبردی، عملکرد شرکت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

زمینه تحقیق و فرضیات

مدیریت دانش و عملکرد شرکت

عملیات منابع انسانی راهبردی و عملکرد شرکت

اثر واسطه ای عملیات منابع انسانی راهبردی

روش

جمعیت، نمونه و جمع اوری داده

متغیر ها و شاخص ها

عملیات منابع انسانی راهبردی

مدیریت دانش

عملکرد شرکت

متغیر های شاهد

مدل خوبی برازش: روایی و پایایی

نتایج

تحلیل توصیفی و مدل ساختاری

تست واسطه ای

نتایج و بحث

نمونه متن انگلیسی

abstract

Previous empirical evidence has suggested that knowledge management and human resource practices can interact in order to improve firm performance. Based on this idea, the purpose of this study is to propose and test an integrative model that examines strategic human resource practices as a catalytic mechanism influencing the effectiveness of knowledge management. Our findings confirm that knowledge management strategies positively influence firm performance through certain high work performance practices – selective staffing, intensive training, active participation, comprehensive performance appraisal, and performance-based compensation – highlighting the mediating role of human resource manageme

نمونه متن ترجمه

چکیده

شواهد تجربی قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی، ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی عملیات منابع انسانی راهبردی به عنوان یک مکانیسم تحلیلی موثر بر کارایی و اثر بخشی مدیریت دانش می دهد. یافته های ما موید این است که راهبرد های مدیریت دانش، اثر مثبتی بر عملکرد شرکت از طریق عملیات با عملکرد بالا دارد- گزینش انتخابی کارکنان، آموزش پیوسته، مشارکت فعال، ارزیابی عملکرد جامع و پاداش مبتنی بر عملکرد- که این موجب افرایش و برجسته تر شدن نقش تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی در این رابطه شده و از این روی باید عملیات منابع انسانی را با راهبرد های سازمانی همسو کند.