تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعه روابط تنوع ژنتیکی و بعضی از گیاه های دارویی با نشانه گر های مولکولی RAPD

عنوان فارسی: مطالعه ای بر روی روابط تنوع ژنتیکی و بعضی از گیاه های دارویی با استفاده از نشانه گر های مولکولی RAPD
عنوان انگلیسی: Study on Genetic Diversity relationship some Medicinal plants using RAPD Molecular marker
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2014 نشریه : Ijcmas
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7070 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.62Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و علوم گیاهی
مجله: مجله بین المللی میکروبیولوژی و علوم کاربردی کنونی
دانشگاه: گروه بیوتکنولوژی، علوم زیستی سیگما، هند
کلمات کلیدی: RAPD، ژنتیک، تنوع، دارویی، گیاهان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

استخراج DNA

تحلیل های داده ها

نتایج و مباحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Genetic relationships between eighteen medicinal were assayed with Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers, which distinguish individuals, as well as reflecting the inherent variation and interrelationships among the medicinal plants. 13 decamer RAPD primers were used in the present study. Over 77.23 reproducible bands were generated by RAPD primers, out of which, 77.23 polymorphic bands were identified, conferring 97.6% polymorphism. All the primers produced typical banding in each of the medicinal plants, suggesting the applicability of this test in medicinal plant identification. Most of the individuals of the test exhibited to have unique molecular genotype. Population genetics structure analysis of these species further revealed high genetic differentiation coefficients (Gst), the heterozygosity among populations (Ht) showed with the low gene flow (Nm) when the 1st cluster was paired with other medicinal plants On the basis of these parameters and the results of cluster analysis. It is concluded that three species can be considered as a separate group of medicinal plant, whereas the other four clusters may be grouped separately. A dendrogram was constructed using Euclidean distance methods. Based on the number of bands the of the medicinal plants were grouped to form1-4 clusters.

نمونه متن ترجمه

چکیده

رابطه های ژنتیک بین هجده داروی گیاهی با نشان گر های DNA پلی مورفیک تقویت شده ( RAPD) ارزیابی شدند، که این کار نشان دهنده ی نمونه های مختلف بوده و در کنار آن منعکس کننده ی تنوع های ذاتی و روابط بینابینی در میان گیاهان دارویی مختلف میباشد. 13 دکامر از آغاز گر های RAPD در این مطالعه استفاده شده است. بیش از 77.23 باند قابل تولید توسط آغاز گر های RAPD تولید شده است، که از میان آن ها 77.23 باند چند دگردیس ( پلی مورفیک)شناسایی شد که 97.6 چند ریختی دارند. تمام این آغاز کننده ها باند های معمولی را در هر کدام از گیاه های دارویی ایجاد کردند، که این موضوع نشان دهنده ی کارایی این تست در شناسایی دارو های گیاهی میباشد. بیشتر این موارد از تست نشان داد که میتوانند ژنوتیپ های مولکولی خاصی را ایجاد کنند. تحلیل ساختاری ژنتیک جمعیتی این گونه ها علاوه بر این تمایز ژنتیکی بالا را نشان داد، که هتروزیگوسیتی در میان این جمعیت ( Ht) زمانی که اولین خوشه با دیگر گیاهان دارویی بر اساس این پارامتر ها و نتایج تحلیل این خوشه ها جفت شدند، جریان ژنی پایینی را ( Nm) نشان دادند. میتوان بر اساس این اطلاعات به این نتیجه رسید که سه گونه را میتوان به عنوان گروه های متفاوت گیاهان دارویی در نظر گرفت در حالی که چهار دسته ی دیگر را نیز میتوان به صورت جداگانه دسته بندی کرد. یک دندروگرام ( نوعی نمودار درختی) با استفاده از روش فاصله ی اقلیدسی ایجاد شد. بر اساس تعداد باندات این گیاهان دارویی، گروه بندی ها برای ایجاد خوشه های 4-1 مورد استفاده قرار گرفت.