ترجمه مقاله ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم: مطالعه موردی برای صنعت آلومینیوم
عنوان انگلیسی
A fuzzy multi criteria risk assessment based on decision matrix technique: A case study for aluminum industry
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4995
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، ایمنی صنعتی، بهینه سازی سیستم ها، مدیریت صنعتی و تحقیق در عملیات
مجله
مجله پیشگیری از خسارت در فرآیند صنایع
دانشگاه
گروه مهندسی صنایع، دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم طبیعی و کاربردی، دانشگاه فنی ییلدیز، استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی
ارزیابی ریسک OHS، تکنیک DMRA، AHP فازی، TOPSIS فازی، صنعت آلومینیوم
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مرور ادبیات
3. روش
1. 3 تکنیک ارزیابی ریسک ماتریس تصمیم (DMRA)
2. 3 AHP فازی
3. 3 TOPSIS فازی
4. 3 روش پیشنهادی
4. کاربرد روش پیشنهادی
4. 1 معیارهای کنترل خطرات
5. نتیجه گیری و ملاحظات آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract Decision matrix risk-assessment (DMRA) technique is a systematic approach widely used in the Occupational Health and Safety (OHS) risk assessment. In a typical matrix method approach, a measure of risk value is obtained by evaluating two risk factors as the likelihood of a hazard and the severity of the hazard when it arises. In this paper, a fuzzy approach enabling experts to use linguistic variables for evaluating two factors which are the parameters of matrix method is proposed to deal with shortcomings of a crisp risk score calculation and to decrease the inconsistency in decision making. The parameters likelihood and severity related to the hazards in an aluminum plate manufacturing plant are weighted by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP), then the orders of priority of 23 various hazard groups are determined by using Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method. As a follow-up study of the case application, the proposed risk assessment methodology is applied for hazard types in each department of the plant. Depending on the hazard control hierarchy, control measures are overtaken for the hazards that are placed at first of intradepartment rankings.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تکنیک ارزیابی ریسک ماتریس تصمیم (DMRA) یک رویکرد سیستماتیکی کاربردی در ارزیابی ریسک سلامت و ایمنی شغلی (OHS) می باشد. در نمونه رویکرد روش ماتریسی، معیار اندازه گیری ارزش ریسک با ارزیابی دو عامل ریسک یعنی احتمال خطر و شدت خطر در هنگام وقوع بدست می آید. در این مقاله، رویکرد فازی که به متخصصین امکان استفاده از متغیرهای زبان شناختی برای ارزیابی دو عاملی که پارامترهای روش ماتریس هستند برای مقابله با موانع و اشکالات محاسبه نمره ریسک کریسپ و کاهش ناسازگاری در تصمیم گیری پیشنهاد شده است. پارامترهای احتمال و شدت خطرات در یک کارخانه تولید صفحات آلومینیوم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن دار شدند، سپس ترتیب اولیت 23 گروه خطر مختلف با استفاده از روش تعیین می شود . به عنوان مطالعه پیگیری کاربرد موردی، ازروش ارزیابی ریسک پیشنهادی برای تیپ های خطرات در هر بخش از کارخانه استفاده شده است. بسته به سلسله مرتبه کنترل خطر، از معیارهای کنترل برای خطرات مستقر در رتبه اول رتبه بندی درون بخشی استفاده گردید.

بدون دیدگاه