تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ترس از سقوط در سالمندان – نشریه Academic Journals

عنوان فارسی: ترس از سقوط در سالمندان: ارتباط با سقوط، قابلیت کارکردی و کیفیت زندگی
عنوان انگلیسی: Fear of Falling in Elderly Persons: Association With Falls, Functional Ability, and Quality of Life
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2003 نشریه : Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8394 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 616.70Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی شناخت
مجله: مجله ژرونتولوژی: علوم روانشناسی - Journal of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES
دانشگاه: گروه علم ورزشی، دانشگاه ویلامیت، اورگان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

شرکت کنندگان

روندها

معیارها

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

داده های توصیفی مربوط به ترس از سقوط SAFFE

ترس از سقوط SAFFE در ارتباط با وضعیت سقوط

رابطه ترس از سقوط SAFFE و سطح فعالیت

بحث

محدودیت های مطالعه

قدردانی

نمونه متن انگلیسی

This study examined heterogeneity in response patterns of the participants of the Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly (SAFFE) and their relationships to falls, functional ability, quality of life, and activity restriction measures in a cohort of 256 older people (mean age ¼ 77.5 years). Participants recruited from local primary care clinics were administered the SAFFE instrument, an activity restriction measure, a combination of self-reported and performance-based functional ability tests, and quality-of-life measures. Latent class analyses identified two classes: Class 1 (n ¼ 209), which had a low SAFFE fear of falling, and Class 2 (n ¼ 47), which had a high SAFFE fear of falling. Subsequent analyses of variance indicated that the two-class (low fear and high fear) SAFFE fear of falling profiles discriminated fallers from nonfallers, and low and high levels of functional ability, activity restriction, and quality of life. The findings from this study suggest that variations in the SAFFE response patterns on a single dimension of fear of falling and that high levels of fear of falling measured by the SAFFE are linked to a range of adverse health consequences.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی ناهمگنی الگوهای پاسخ شرکت کنندگان در نظرسنجی فعالیت ها و ترس از سقوط در سالمندان (SAFFE) و روابط آن ها با معیارهای سقوط، توانایی کارکردی، کیفیت زندگی، و محدودیت فعالیت در گروهی از 256 سالمند (میانگین سن = 77.5 سال) می پردازد. شرکت کنندگان انتخاب شده از کلینیک مراقبت های اولیه محلی ابزار SAFFE، یک معیار محدودیت فعالیت، ترکیبی از آزمون های توانایی کارکردی مبتنی بر عملکرد و خوداظهاری، و معیارهای کیفیت زندگی را اجرا نمودند. تجزیه و تحلیل کلاس پنهان به شناسایی دو کلاس پرداخت: کلاس 1 (209 = n) که ترس از سقوط SAFFE پایینی داشتند و کلاس 2 (47 = n) که ترس از سقوط SAFFE زیادی داشتند. متعاقباً تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که دو کلاس (ترس کم و ترس زیاد) مشخصات ترس از سقوط SAFFE افراد دارای سابقه سقوط را از افراد فاقد سابقه سقوط، و سطوح پایین و بالای توانایی کارکردی، محدودیت فعالیت، و کیفیت زندگی را از یکدیگر متمایز می نماید. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات الگوهای پاسخ SAFFE در یک بعد ترس از سقوط و سطوح بالای ترس از سقوط که توسط SAFFE ارزیابی شده اند با طیفی از عواقب نامطلوب سلامت ارتباط دارند.