ترجمه مقاله ارزیابی زیست پذیری باکتری های لاکتیک اسید آزاد و انکپسوله با مدل معدی روده ای in vitro - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی زیست پذیری باکتری های لاکتیک اسید آزاد و انکپسوله با مدل معدی روده ای in vitro - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی زیست پذیری باکتری های لاکتیک اسید آزاد و انکپسوله با استفاده از مدل معدی روده ای in vitro و مطالعات قابلیت بقا میکروکپسول های سین بیوتیک در ماتریکس غذایی خشک در طی ذخیره سازی
عنوان انگلیسی
Evaluation of the viability of free and encapsulated lactic acid bacteria using in vitro gastro intestinal model and post storage survivability studies of synbiotic microcapsules in dry food matrix
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F865
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فناوری مواد غذایی و علوم مواد غذایی
مجله
LWT - علوم و فناوری غذایی
دانشگاه
میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه زیستی، موسسه ملی فناوری، هند
کلمات کلیدی
انکپسولاسیون، پلوروتوس استراتوس، سین بیوتیک، ماتریکس مواد غذایی خشک، مدل معدی روده ای in vitro
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.11.079
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1. مواد شیمیایی
2.2. میکروارگانیسم ها
2.3. مدل معدی روده ای in vitro
2.4. ارزیابی سلول های باکتریایی آزاد برای مقاومت آن ها در شرایط معده و روده کوچک
2.5. ارزیابی سلول های باکتریایی انکپسوله شده برای مقاومت در شرایط معده و روده کوچک
2.6. ارزیابی مقاومت دمایی سلول های باکتریایی آزاد
2.7. ارزیابی مقاومت دمایی سلول های باکتریایی انکپسوله
2.8. آماده سازی عصاره ی پلوروتوس استراتوس
2.9. تخمین بتا گلوکان در قارچ خشک شده
2.9.1. اندازه گیری گلوکان کلی (آلفا گلوکان + بتا گلوکان) به اضافه ی D گلوکز در الیگوساکاریدها، سوکروز، و D – گلوکز آزاد
2.9.2. اندازه گیری آلفا گلوکان (فیتوگلیکان و نشاسته) به اضافه ی D گلوکز در سوکروز، و D گلوکز آزاد
2.9.3. تخمین بتا گلوکان در عصاره های قارچ
2.10. آماده سازی میکروکپسول سین بیوتیک و کاربرد آن برای فرمولاسیون محصولات غذایی عملکردی خشک
2.10.1. ارزیابی قابلیت بقا باکتری ها در طی ذخیره سازی در میکروکپسول های سین بیوتیک الحاق شده در ماتریکس غذای خشک (مخلوط سلامتی (سالم) غلات)
2.10.2. ارزیابی قابلیت بقا باکتری ها در طی ذخیره سازی در میکروکپسول سین بیوتیک در یک اسنک غذایی خشک هندی
2.10.3. ارزیابی قابلیت بقا باکتری ها در طی ذخیره سازی در میکروکپسول های سین بیوتیک الحاق شده در مخلوط سلامت خشک (نوشیدنی سلامت مالت)
2.11. آنالیز آماری
3. نتایج و بحث
3.1. ارزیابی سلول های باکتریایی آزاد برای مقاومت آن ها در شرایط معده و روده کوچک
3.2. ارزیابی سلول های باکتریایی انکپسوله برای مقاومت آن ها در شرایط معده و روده کوچک
3.3. ارزیابی مقاومت دمایی سلول های باکتریایی آزاد
3.4. ارزیابی مقاومت دمایی سلول های باکتریایی انکپسوله
3.5. محتوای بتا گلوکان در قارچ P. اسراتوس
3.6. آماده سازی میکروکپسول سین بیوتیک و کاربرد آن برای فرمولاسیون محصولات غذایی عملکردی خشک
3.6.1. مطالعه قابلیت بقا در طی ذخیره سازی باکتری ها در میکروکپسول های باکتریایی و میکروکپسول های سین بیوتیک الحاق شده به درون یک ماتریکس غذایی خشک محلی (مخلوط سلامت غلات)
3.6.2. ارزیابی قابلیت بقا در طی ذخیره سازی میکروکپسول های سین بیوتیک در یک اسنک غذایی خشک سنتی هندی
3.6.3. ارزیابی قابلیت بقا در طی ذخیره سازی میکروکپسول سین بیوتیک در نوشیدنی سلامت مالت خشک
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Gastro-intestinal tolerance is inevitable for probiotics to allow enough live cell arrival in colon for bestowing their health benefits. The efficiency of lactic acid bacteria (LAB) en route to colon was studied in an in vitro gastro-intestinal model. The effect of storage on bacterial and synbiotic microcapsules in dry food matrix was studied using Pleurotus ostreatus as the source of prebiotics. Cereal health mix from Tamil Nadu, Indian traditional dry food snack and universal health drink Malted health drink was used as the matrices to study the stability of microcapsules in dry formulations. LAB were checked in free and encapsulated forms for tolerance towards stress conditions and encapsulation was found to protect the bacteria and enhance their survival. There was 72% to 87% survivability of bacteria in synbiotic microcapsules after storage in dry food matrix. L. bulgaricus NCIM 2056 and L. plantarum NCIM 2083 showed highest level of survivability in the synbiotic microcapsules stored in all the dry food matrices studied. Shelfstable (not requiring refrigeration) dry probiotic foods would be path breaking products in probiotics industry to overcome the disadvantages of liquid probiotic formulations. The present work is an initiative towards formulation of such product which can be replicated using probiotic LAB.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقاومت معدی روده ای، برای پروبیوتیک ها اجتناب ناپذیر است تا رسیدن سلول های زنده ی کافی در کولون برای اعطا مزایای سلامتی خودشان را ممکن سازد. اثربخشی باکتری های لاکتیک اسید (LAB) در مسیر کولون در یک مدل معدی روده ای in vitro مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر ذخیره سازی روی میکروکپسول های باکتریایی و سین بیوتیک در ماتریکس غذایی خشک با استفاده از پلوروتوس استراتوس به عنوان منبعی از پروبیوتیک ها مطالعه شده است. مخلوط سالم غلات گرفته شده از تامیل نادو، اسنک غذای خشک سنتی هندی و نوشیدنی سالم مالت جهانی به عنوان مواردی برای مطالعه ی پایداری میکروکپسول ها در فرمولاسیون-های خشک مورد استفاده قرار گرفتند. LAB در اشکال آزاد و انکپسوله برای مقاومت در برابر شرایط تنش کنترل شد و مشخص شد که انکپسولاسیون از باکتری ها محافظت می کند و بقا آن ها را افزایش می دهد. یک قابلیت بقا 72%-87% از باکتری ها در میکروکپسول های سین بیوتیک بعداز ذخیره سازی در ماتریکس غذایی خشک وجود داشت. L. بولگاریکوس NCIM 2056 و L. پلانتاروم NCIM 2038 بالاترین سطح از قابلیت بقا را در میکروکپسول های سین بیوتیک ذخیره شده در همه ی ماتریس های غذایی خشک مورد مطالعه نشان داد. مواد غذایی پروبیوتیک خشک که در قفسه پایدار هستند (که نیاز به نگه داری در یخچال ندارند)، مسیر شکست محصولات در صنعت پروبیوتیک ها برای غلبه بر معایب فرمولاسیون های پروبیوتیک مایع خواهند بود. کار اخیر یک نوآوری در مورد فرمولاسیون های چنین محصولاتی می باشد که می توانند با استفاده از LAB پروبیوتیک تکرار شوند.

بدون دیدگاه