تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله چارچوب مفهومی برای طراحی ارزش-محور و مهندسی سیستم ها – نشریه الزویر

عنوان فارسی: چارچوب مفهومی برای طراحی ارزش-محور و مهندسی سیستم ها
عنوان انگلیسی: A Conceptual Framework for Value-Driven Design and Systems Engineering
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F819 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.93Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: طراحی صنعتی و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و طراحی محصول
مجله: پروسه CIRP
دانشگاه: مرکز مهندسی سیستم مبتنی بر مدل، موسسه فناوری گرجستان، ایالات متحده آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱. مقدمه

۲. هدف از طراحی: حداکثرسازی ارزش

۳. تصمیم گیری در طراحی

۳-۱- تصمیم گیری محصول مصنوعی-محور

۳-۲- تصمیم گیری فرایند-محور

۳-۳- تصمیم گیری سازمان-محور

۴. مشخصه های فرایندهای طراحی با ارزش

۴-۱- مشخصه ۱: اصلاح تدریجی مشخصات محصول مصنوعی

۴-۲- مشخصه ۲: افزایش تدریجی در صحت تحلیل

۴-۳-مشخصه ۳: تفویض وظایف طراحی

۴-۴- مشخصه ۴: همزمانی وظایف طراحی

۴-۵- مشخصه ۵: تنوع در تیم ها

5- خلاصه و بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Value-driven design starts from the premise that a designer has preferences, which can be modeled in terms of value maximization. In this paper, we consider value maximization from three increasingly comprehensive perspectives: artifact-, process-, and organization-focused. Based on this framework, we then identify five characteristics of common design processes, and explain and justify these characteristics in terms of value maximization. Although the framework is based on normative decision theory, an important conclusion of the paper is that heuristics play a crucial role in design. The paper therefore ends with a reflection on the role of heuristics in design and systems engineering research.

نمونه متن ترجمه

چکیده

طراحی ارزش- محور با این فرض آغاز می شود که یک طراح رجحان هایی دارد، که می تواند از لحاظ حداکثرسازی ارزش مدل سازی شود. در این مقاله، حداکثرسازی ارزش را از سه دیدگاه جامع فزاینده در نظر گرفته ایم: محصول مصنوعی-محور، فرایند-محور، و سازمان-محور. سپس براساس این چارچوب، پنج مشخصه ی فرایندهای طراحی عمومی را شناسایی، و این مشخصه ها را از لحاظ حداکثرسازی ارزش توضیح داده و توجیه کرده ایم. اگرچه این چارچوب برمبنای نظریه ی تصمیم گیری هنجاری است، نتیجه مهم مقاله این است که بحث اکتشافی نقش بسیار مهمی در طراحی ایفا می کند. از این رو مقاله با یک تاملی بر نقش روش اکتشافی در طراحی و تحقیق مهندسی سیستم ها به پایان می رسد.