ترجمه مقاله استفاده از مدل ترکیبی چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی طبیعی

ترجمه مقاله استفاده از مدل ترکیبی چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی طبیعی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از مدل ترکیبی چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی طبیعی (فضا های سبز شهری): مطالعه موردی از رودخانه های تهران
عنوان انگلیسی
Using the Component Model of Sustainable Landscape for the Quality Assessment of Urban Natural Public Spaces: A Case Study from Tehran’s River-valleys
صفحات مقاله فارسی
38
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
2011
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F764
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و مهندسی فضای سبز
گرایش های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجله
مجله بین المللی معماری و توسعه شهری - International Journal Of Architecture and Urban Development
دانشگاه
گروه برنامه ریزی و طراحی محیط زیست، موسسه تحقیقات محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کلمات کلیدی
اصول اکولوژی منظر، طراحی منظر، اکولوژی شهری، محیط طبیعی، فرایند تحلیل شبکه ای
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
بوستان نهج البلاغه : پتانسیل های انسانی و طبیعی و محدودیت ها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Ecological destruction in human-dominated landscapes has significant impacts on environment sustainability internationally. Landscape planning can play a role in mitigating the effects of human-related activities. One element of landscape planning involves the analysis of the biological, spatial and social arrangement of areas in an urban environment and identifying characteristics that are underrepresented in urban natural public spaces. In this study, the quality of public spaces resulting from the regeneration of Tehran’s river-valleys’ natural environment is assessed in relation to landscape ecology principles. We use the components of Bio-spatial-social Logic, Eco-environmentalsocietal Function, Mind-experiential-aesthetic Logic and Eco-environmental-societal Excellence, as the components of a framework, to examine the quality of existing urban natural public spaces and to define deficiencies in the current urban landscape system. Based on multivariate ecological, environmental and societal space, the evaluation made by this component model indicates that the principles of landscape ecology have been disregarded in Tehran’s Rivervalleys land development and various ecological problems have been evolved from its river-valleys’ regenerating projects. Our criterion is based on the alteration of landscape’s content composition and spatial configuration variables to eco-environmental-societal excellence features. The analysis provides a systematic, function evaluation of urban natural public spaces, in three hierarchical levels of Environmental Equilibrium, Geographical-anthropological Sustainability and Eco-environmental-societal Excellence features. Some strategies are introduced for Tehran’s rivervalleys’ landscape variables change.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تخریب اکولوژیکی( زیست محیطی) در چشم انداز های(مناظر) تحت غالبیت انسان اثرات چشمگیری بر روی پایداری محیط زیست در مقیاس بین المللی دارد. طراحی منظر می تواند نقش مهمی در کاهش اثرات فعالیت های انسانی ایفا کند. یکی از عناصر اصلی طراحی منظر شامل تحلیل چیدمان ها و آرایشات بیولوژیکی، مکانی و اجتماعی مناطق در محیط شهری و شناسایی ویژگی هایی است که در فضا های عمومی و طبیعی شهری نادیده گرفته شده اند. در این مطالعه، کیفیت فضا های عمومی ناشی از احیای محیط طبیعی دره ها و رودخانه های تهران در رابطه با اصول اکولوژی منظر و فضای سبز ارزیابی می شود. ما از مولفه های منطق زیستی، مکانی-اجتماعی، عملکرد اکولوژیکی، زیست محیطی- اجتماعی، منطق زیبایی-تجربی- ذهنی و برتری اکولوژیک- زیست محیطی- اجتماعی به عنوان مولفه های یک چارچوب برای بررسی کیفیت فضا های عمومی طبیعی شهری موجود و تعریف کمبود ها و نواقص در سیستم منظر شهری استفاده می کنیم. بر اساس فضای اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیکی چند متغیره، ارزیابی انجام شده توسط این مدل ترکیبی نشان می دهد که اصول اکولوژی منظر در توسعه زمین رودخانه تهران نادیده گرفته شده و مسائل اکولوژیکی مختلف از پروژه های احیای رودخانه تکامل حاصل کرده است. معیار ما بر مبنای تغییر ترکیب محتوی منظر و متغیر های پیکر بندی مکانی به ویژگی های برتری اجتماعی- زیست محیطی- اکولوژیکی می باشد. تحلیل، یک ارزیابی عملکرد سیستمی از فضا های سبز شهری در سه سطح سلسله مراتبی از تعادل زیست محیطی، پایداری جغرافیایی- انسانی و ویژگی های اکولوژیکی، زیست محیطی و اجتماعی در اختیار می گذارد. برخی از راهبرد ها برای تغییر متغیر های چشم انداز دره های رودخانه تهران معرفی می شوند.
کلمات کلیدی: اصول اکولوژی منظر، طراحی منظر، اکولوژی شهری، محیط طبیعی، فرایند تحلیل شبکه ای

بدون دیدگاه