تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله طبقه بندی باکتری ها و آرکیا ها – نشریه الزویر

عنوان فارسی: طبقه بندی باکتری ها و آرکیا ها: برطبق گذشته، حال و آینده
عنوان انگلیسی: Classification of Bacteria and Archaea: Past, present and future
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2009 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7560 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 747.43Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی
مجله: میکروبیولوژی سیستماتیک و کاربردی - Systematic and Applied Microbiology
دانشگاه: گروه میکروب شناسی، دانشکده فنی مونیخ، آلمان
کلمات کلیدی: باکتری، آرکیا، تاریخ، طبقه بندی عددی، شیمی درمانی، مشخصات ژنوتیپ، مفاهیم طبقه بندی، رویکرد چند مرحله ای، نامزد ساختار ژنوم
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تاریخچه ی طبقه بندی

تاکسونومی عددی براساس آنالیز فنوتیپی

تاکسونومی شیمیایی یاChemotaxonomy

مفهوم طبقه بندی

طبقه بندی ژنوتیپی

طبقه بندی فعلی یا رایج

روش های طبقه بندی ژنوتیپی اخیر

طبقه بندی براساس سن ژنومیکی

اهداف آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The late 19th century was the beginning of bacterial taxonomy and bacteria were classified on the basis of phenotypic markers. The distinction of prokaryotes and eukaryotes was introduced in the 1960s. Numerical taxonomy improved phenotypic identification but provided little information on the phylogenetic relationships of prokaryotes. Later on, chemotaxonomic and genotypic methods were widely used for a more satisfactory classification. Archaea were first classified as a separate group of prokaryotes in 1977. The current classification of Bacteria and Archaea is based on an operational-based model, the so-called polyphasic approach, comprised of phenotypic, chemotaxonomic and genotypic data, as well as phylogenetic information. The provisional status Candidatus has been established for describing uncultured prokaryotic cells for which their phylogenetic relationship has been determined and their authenticity revealed by in situ probing.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اواخر قرن نوزدهم، آغاز تاکسونومی یا طبقه بندی باکتریایی بود و باکتری ها براساس مارکرها یا نشانگرهای فنوتیپی شان، طبقه بندی شدند. تمایز پروکاریوت ها و یوکاریوت ها در دهه 1960 شناخته شد. تاکسونومی عددی، شناسایی فنوتیپی را بهبود می بخشید اما اطلاعات کمی از روابط فیلوژنتیک پروکاریوت ها را مشخص می کرد. بعدها، روش های تاکسونومی شیمیایی و ژنوتیپی بطور وسیعی برای طبقه بندی های رضایت بخش تر بکار برده شدند. آرکئی ها اولین بار بصورت یک گروه جدا از پروکاریوت ها در سال 1977 طبقه بندی شدند. طبقه بندی فعلی آرکئی ها و باکتری ها براساس یک مدل عملیاتی، روشی به اصطلاح پلی فازیک، متشکل از داده های فنوتیپی، تاکسونومی شیمیایی و ژنوتیپی، و همچنین اطلاعات فیلوژنتیک است. وضعیت موقت Candidatus، برای توصیف سلولهای پروکاریوت غیرکشت شده که روابط فیلوژنتیک آنها مشخص شده است و اصالت آنها توسط پروب گذاری در محل مشخص شده است، می باشد.