ترجمه مقاله تغییرات در مواجهه با دود سیگار - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تغییرات در مواجهه با دود سیگار - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تغییرات در مواجهه با دود سیگار: بررسی شهر Beaver Dam
عنوان انگلیسی
Changes in Environmental Tobacco Smoke Exposure: The Beaver Dam Experience
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F496
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اپیدمیولوژی
دانشگاه
گروه علوم بهداشت، دانشگاه ویسکانسین، مدیسون
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Objectives—Environmental tobacco smoke (ETS) exposure has been associated with adverse health outcomes. Our goal was to determine if ETS exposure changed between 1998–2000 and 2003–2005 among participants in the population-based Epidemiology of Hearing Loss Study. Methods—ETS exposure was ascertained using a cotinine-validated questionnaire at the 5-year (1998–2000) and 10-year follow-up examinations (2003–2005). Non-smoking participants with data from both visits were included (n=1898; ages 53–96 years at 5-yr follow-up). McNemar’s test was used to test differences in ETS exposure overall and in three settings: home, work, and social settings. Generalized estimating equations (GEE) were used for multivariate logistic regression models of exposure. Results—The proportion of nonsmokers with no or little ETS exposure increased from 80% to 88% (p<0.0001). The percent living in a home with no indoor smokers increased from 94% to 97% (p<0.0001). The percent reporting no exposure at work increased from 91% to 95% (p<0.0001). The percent reporting the lowest frequency of social exposure increased from 65% to 77% (p<0.0001). In the GEE model, age was inversely associated with exposure (Odds Ratio (OR) per 5 yr=0.80, 95% Confidence Interval (95% CI)=0.76, 0.86), as was education (OR for college vs <high school=0.25, 95% CI=0.16,0.37), female gender (OR=0.39, 95% CI=0.31,0.48) and later examination period (OR=0.61, 95% CI=0.52,0.72). Conclusions—Between the late 1990s and the mid-2000s, ETS exposure in older adults decreased. Decreasing exposures suggest there may be future declines in ETS-related adverse health outcomes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه:
اهداف: مواجهه با دود سیگار با پیامدهای زیان آور برای سلامتی مرتبط است. هدف ما تعیین تغییرات مواجهه با دود سیگار بین سالهای 1998-2000 و 2003-2005 میان افراد شرکت کننده در مطالعه مبتنی بر جمعیت اپیدمیولوژی کاهش شنوایی بود.
روش ها: مواجهه با دود سیگار با پرسشنامه تایید کوتینین در طی پنج سال (1998-2000) و ده سال بررسی پیگیرانه (2003-2005) تعیین شد. شرکت کنندگان غیر سیگاری با اطلاعاتی از هردو مواجهه شامل (تعداد:1898 نفر؛ با سنین 53-96 در پیگیری پنج ساله ) بودند. از آزمون mc nemar برای بررسی تفاوت مواجهه با دود سیگار به طور کلی و در سه محیط ؛ خانه ، محل کار و محیط های عمومی استفاده شد. رابطه براورد کلی(GEE) برای نمونه های چند متغیره رگرسیون استدلالی در مواجهه استفاده شد.
یافته ها: نسبت افراد غیرسیگاری با عدم مواجهه یا مواجهه کم با دود سیگار از 80 درصد به 88 درصد افزایش یافته است (P<0.0001). درصد افرادی که در خانواده بدون فرد سیگاری زندگی می کنند، از 94 درصد به 97 درصد افزایش یافته است (P<0.0001). درصد گزارشات عدم مواجهه در محیط کار از 91 درصد به 95 درصد افزایش یافته است (P<0.0001). درصد کمترین فراوانی گزارش شده از مواجهه در مکانهای عمومی از 65 درصد به 77 درصد افزایش یافته است(P<0.0001) در مدل GEE ، سن با مواجهه نسبت عکس داشت؛) نسبت احتمال وقوع (OR) هر پنج سال برابر 0.80 و 95% فاصله اطمینان95% CI=0.31 , 0.48 )؛ تحصیلات (نسبت احتمال وقوع برای دانشگاه در مقایسه با دبیرستان ( 0.25و 95%) کمتر است و فاصله اطمینان=0.16 و 0.37) ؛ جنس مونث (نسبت احتمال وقوع=0.39 و 95% فاصله اطمینان=0.31 و 0.48) و سایر دوره های بررسی (نسبت احتمال وقوع=0.61 و 95% فاصله اطمینان=0.52 و0.72 ).
نتیجه گیری: بین اواخر سال 1990 و اواسط سال 2000 ، مواجهه با دود سیگار در سنین بالاتر کاهش یافت. کاهش مواجهه ها به کاهش پیامدهای زیان آور برای سلامتی مربوط به مواجهه با دود سیگار اشاره دارد.

بدون دیدگاه