مقاله با پاورپوینت مهندسی عمران

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مهندسی عمران
ترجمه مقاله کلان داده در مدلسازی و برنامه ریزی حمل و نقل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کلان داده در مدلسازی و برنامه ریزی حمل و نقل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15