مقاله با پاورپوینت مدیریت اجرایی

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مدیریت اجرایی
ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10