مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالیاتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالیاتی
دانلود ترجمه مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در تولید

دانلود ترجمه مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در تولید

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله ایده های آموزشی برای شروع دوره حسابداری دولتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ایده های آموزشی برای شروع دوره حسابداری دولتی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1985
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8