مقالات ترجمه شده ارزان شهرسازی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته شهرسازی
ترجمه مقاله فرم های ماندگار شهری و تیپولوژی و مفاهیم آن ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله فرم های ماندگار شهری و تیپولوژی و مفاهیم آن ها - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27