مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
ترجمه مقاله دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

ترجمه مقاله دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7