مقالات ترجمه شده رشته طراحی سازمان های دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی سازمان های دولتی
ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سازمان‌ های یادگیرنده در دانشگاه های عربستان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سازمان‌ های یادگیرنده در دانشگاه های عربستان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ساخت تئوری و استعاره در تئوری سازمان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ساخت تئوری و استعاره در تئوری سازمان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1963
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14