دانلود مقالات ترجمه شده مجله Ijarcsse

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Ijarcsse به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله هماهنگی موثق و قابل اعتماد خدمات پرداخت - نشریه Ijarcsse

ترجمه مقاله هماهنگی موثق و قابل اعتماد خدمات پرداخت - نشریه Ijarcsse

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مقایسه در محاسبات ابر و محاسبات گرید - نشریه Ijarcsse

ترجمه مقاله مقایسه در محاسبات ابر و محاسبات گرید - نشریه Ijarcsse

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چالش های طراحی معماری موازنه بار کوربا (CORBA) - نشریه Ijarcsse

ترجمه مقاله چالش های طراحی معماری موازنه بار کوربا (CORBA) - نشریه Ijarcsse

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9