تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان – مجله وایلی

عنوان فارسی: مهندسی بافت غضروف با استفاده از سلول های غضروفی گوش انسان جاسازی شده در مواد مختلف هیدروژل
عنوان انگلیسی: Cartilage tissue engineering using human auricular chondrocytes embedded in different hydrogel materials
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2006 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4354 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.20Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گوش حلق بینی، بیومدیکال، علوم سلولی و مولکولی، ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)، ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، نانوفناوری پزشکی، پزشکی مولکولی، مهندسی بافت و بیوشیمی
مجله: مجله تحقیقاتی مواد بیومدیکال (Journal of Biomedical Materials Research)
دانشگاه: گروه بازسازی غضروف و استخوان Fujisoft ABC، دانشکده پزشکی، دانشگاه توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی: سلول های غضروفی، داربست، هیدروژل، داروی باز زایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مواد و روش ها

ایزولاسیون و تهیه سلول های غضروفی

کشت سلول های غضروفی در تراکم نسبتا بالا در هر هیدروژل

استخراج RNA کل و PCR لحظه ای

اندازه گیری بیوشیمایی گلیکوزا مینوگلیکان و کلاژن های های نوع ۱ و ۲

بافت شناسی

ضریب کشسانی یانگ هر یک از هیدروژل ها

نتایج

نشو و نمای سلول های غضروفی

بیان ژن سلول های غضروفی در هر یک از هیدروژل ها

خواص مکانیکی

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

To seek a suitable scaffold for cartilage tissue engineering, we compared various hydrogel materials originating from animals, plants, or synthetic peptides. Human auricular chondrocytes were embedded in atelopeptide collagen, alginate, or PuraMatrix™, all of which are or will soon be clinically available. The chondrocytes in the atelopeptide collagen proliferated well, while the others showed no proliferation. A high-cell density culture within each hydrogel enhanced the expression of collagen type II mRNA, when compared with that without hydrogel. By stimulation with insulin and BMP-2, collagen type II and glycosaminoglycan were significantly accumulated within all hydrogels. Chondrocytes in the atelopeptide collagen showed high expression of 1 integrin, seemingly promoting cell–matrix signaling. The N-cadherin expression was inhibited in the alginate, implying that decrease in cell-to-cell contacts may maintain chondrocyte activity. The matrix synthesis in PuraMatrix™ was less than that in others, while its Young’s modulus was the lowest, suggesting a weakness in gelling ability and storage of cells and matrices. Considering biological effects and clinical availability, atelopeptide collagen may be accessible for clinical use. However, because synthetic peptides can control the risk of disease transmission and immunoreactivities, some improvement in gelling ability would provide a more useful hydrogel for ideal cartilage regeneration.

نمونه متن ترجمه

چکیده

به منظور بررسی و دستیابی به یک داربست مناسب جهت مهندسی بافت غضروفی، ما به مقایسه مواد مختلف هیدروژل با منشا جانوری ، گیاهی و یا پپتید های سنتتیک پرداختیم. سلول های غضروفی گوشی انسان که در کلاژن، آلژینات یا PuraMatrix جا سازی شدند که همگی ان ها از نظر بالینی قابل دسترس بوده و یا خواهد بود. سلول های غضروفی در کلاژن آتلوپپتید به خوبی نشو و نما کرده در حالی که سایرین هیچ گونه نشو و نمایی نشان ندادند. محیط کشت با تراکم سلولی بالا در درون هر هیدروژل موجب بهبود بیان mRNA کلاژن نوع 2 در مقایسه با محیط کشت بدون هیدروژل گردید. با شبیه سازی از طریق انسولین و BMP-2، کلاژن نوع 2 و گیلیکوسامینوگلیکان به طور معنی داری درون همه هیدروژل ها انباشته شدند. سلول های غضروفی در کلاژن آتلوپپتید بیان بالای اینتگرین 1β را نشان دادند که ظاهرا موجب بهبود تولید سیگنال ماتریکس سلول می شود. بیان کادهرین-N در آلژینات متوقف شد و این بیانگر این می باشد که کاهش در ارتباطات سلول به سلول می تواند موجب حفظ فعالیت کندروسیت می شود. سنتز ماتریکس در PuraMatrix کم تر از سایرین بود و این در حالی است که ضریب کشسانی یانگ کم ترین مقدار بود، که حاکی از ضعف در توانایی جامد کنندگی و ذخیره سلول ها و ماتریکس هاست. با در نظر گرفتن اثرات بیولوژیکی و قابلیت دسترسی بالینی، کلاژن آتلوپپتید برای کاربرد ها و استفاده های بالینی قابل دسترس می باشد. با این حال، از آن جا که پپتید ها می توانند خطر انتقال بیماری و فعالیت های ایمنی را کنترل نی کنند، برخی از پیشرفت ها در توانایی جامدکنندگی می توانند هیدروژل های مفید تری را برای باز زایی غضروف در اختیار بگذارند.