تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی – نشریه امرالد

عنوان فارسی: سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی
عنوان انگلیسی: Audit tenure, auditor specialization and audit report lag
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 23 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 31
سال انتشار : 2014 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 26 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.07Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مدیریت و حسابرسی
مجله: مجله حسابرسی مديريتی - Managerial Auditing Journal
دانشگاه: گروه حسابداری، دانشگاه تولدو، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: سابقه بنگاه حسابرسی، تأخیر در گزارش حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. منابع مرتبط و تدوین فرضیات

1.2. آثار و عوامل تعیین کننده ARL

2.2. آثار تخصص حسابرس در صنعت

3.2. تدوین فرضیات

3. روش پژوهش

1.3. مدل رگرسیون

1.1.3. متغیرهای وابسته و متغیرهای آزمون

2.1.3. تخصص حسابرس در صنعت

3.1.3. سایر متغیرهای کنترل

2.3. داده ها و انتخاب نمونه

4. نتایج

1.4. آمار توصیفی

2.4. نتایج رگرسیون چندگانه

3.4. تحلیل های بیشتر و آزمون های حساسیت

1.3.4. سوگیری انتخاب فردی.

2.3.4. جایگزینی ROA و LEVERAGE با Z-score

5.3.4. معیار جایگزین ARL

5. بحث و نتیجه گیری

نکات

درباره نویسندگان

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the association between audit firm tenure and audit report lag (ARL) and the impact of auditor industry specialization on the association between audit firm tenure and ARL. Design/Methodology/Approach – Using Habib and Bhuiyan’s (2011) method of measuring auditor industry specialization, the authors examine the sample of 7,291 firm-year observations from 2008 to 2010. Findings – The authors find that auditor industry specialization (regardless of city-level, national-level and joint city- and national-level industry specialization) weakens the positive association between ARL and short audit firm tenure, suggesting that auditor industry specialization complements the negative effect of short audit firm tenure on ARL. Originality/value – First, the authors add to the literature by answering the question of whether hiring industry auditor specialists is an effective way to shorten ARL created by short audit tenure. The authors provide some evidence that the concern of short audit tenure leading to longer ARL is reduced by hiring an industry-specialized auditor. Prior research mainly focuses on identifying the determinants of ARL without going further to find out which are the effective ways to reduce the audit delay. Second, their findings can somehow resolve the debate on whether audit firm rotation should be mandatory. A new auditor’s lack of knowledge of clients’ business operations during the early years of audit engagements results in longer ARL, which eventually influences the clients’ financial performance. The authors’ result suggests the firms can reduce this adverse consequence by hiring an industry-specialized auditor. Finally, their findings may provide helpful information to firms in selecting external auditors, public accounting firms in selecting a differentiation strategy and regulators in mandating audit firm rotation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباط بین سابقه بنگاه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی (ARL) و تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین سابقه بنگاه حسابرسی و ARL است.

طراحی/ متدولوژی/ روش- نویسندگان این مقاله با استفاده از روش حبیب و بویان (2011) برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت به بررسی نمونه ای متشکل از 7291 مشاهده بنگاه-سال از سال 2008 تا 2010 پرداختند.

یافته ها- مشاهده شد که تخصص حسابرس در صنعت (صرفنظر از تخصص حسابرس در سطح شهر، در سطح کشور و تخصص حسابرس در سطح شهر و کشور) باعث تضعیف ارتباط بین ARL و سابقه کم بنگاه حسابرسی می شود، این نتیجه نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی سابقه اندک بنگاه حسابرسی را بر ARL تکمیل می کند.

اصالت/ ارزش- اول این که نویسندگان با پاسخ به این سوال که آیا استخدام حسابرسان متخصص در صنعت روش مناسبی برای کاهش ARL ناشی از سابقه اندک حسابرسی است یا خیر، به غنای منابع موجود کمک می کنند. نویسندگان شواهدی را ارائه می کنند مبنی بر این که استخدام یک حسابرس متخصص در صنعت باعث کاهش نگرانی در مورد تأثیر سابقه کم حسابرسی بر طولانی تر شدنARLمی شود. تمرکز پژوهش های قبلی عمدتاً بر شناسایی عوامل تعیین کننده ARL بوده است بدون آن که بررسی های بیشتری انجام شود تا مشخص گردد که کدام یک از آن ها روش های مؤثری برای کاهش تأخیر در حسابرسی هستند. دوم این که، یافته های آن ها می تواند تا حدی بحث و جدل ها بر سر لزوم اجباری شدن تعویض بنگاه حسابرسی را حل کند. عدم شناخت حسابرس جدید از عملیات تجاری مشتریان در طول سال های اولیه فعالیت های حسابرسی به طولانی شدن ARL منجر می شود، که در نهایت بر عملکرد مالی مشتریان تأثیر می گذارد. نتایج نویسندگان نشان می دهد که بنگاه ها می توانند این پیامد منفی را با استخدام یک حسابرس متخصص در صنعت کاهش بدهند. در نهایت، یافته های آن ها می تواند اطلاعات مفیدی در مورد انتخاب حسابرسان بیرونی برای بنگاه ها، اطلاعاتی در مورد انتخاب استراتژی تمایز برای بنگاه های حسابداری دولتی، و اطلاعاتی درباره اجباری کردن تعویض بنگاه حسابرسی برای مقررات گذاران فراهم کند.