تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ابعاد مسئولیت مدنی به عنوان شکلی از تعهد اجتماعی در بستر اقتصاد بومی

عنوان فارسی: ابعاد مسئولیت مدنی به عنوان شکلی از تعهد اجتماعی در بستر اقتصاد بومی
عنوان انگلیسی: Aspects Of Civil Liability, As A Form Of Social Liabilty, In The Context Of Eco-Economy
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6976 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 584.91Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حقوق
گرایش های مرتبط با این مقاله: حقوق مدنی
مجله: چالش های جامعه دانش. علوم حقوقی - Challenges of the Knowledge Society. Legal sciences
کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، تعهد اجتماعی، اقتصاد بومی، مسئولیت محیطی
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.لستربراون

2. بحث هایی پیرامون برخی ابعاد تعهد قانونی به عنوان یک شکل از تعهد قانونی

2.1 مفهوم ویراستار قانون مدنی جدید بر روی ساختار مسئولیت: دوگانگی یا یگانگی؟

2.2 نقد دیدگاه قانون مدنی در زمینه مفهوم مسئولیت غیر عینی

2.3 یک دیدگاه جدید از تعهد قانونی در بستر اقتصاد بومی کنونی.اصل مقدم

2.3.1 مسائل کلی

2.3.2 اصل مقدم و تعهد قانونی

2.3.3 خطا در دیدگاه جدید تعهد قانونی طبق اصل مقدم

2.3.4 آسیب، رابطه سببی و اصل مقدم

4.نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Introduction

The present paper addresses a topic of utmost importance to the legal environment, respectively an institution which constitutes the very foundation of civil law, namely civil liability. This paper proposes as main objectives the presentation of civil liability institution as a form of legal liability, considering first the general framework of its social liability in terms of joint relationship between law and society. We are trying this way to bring a touch of novelty and originality in addressing this issue, on the one hand by presenting the novelty brought by the new Civil Code in this field and on the other hand by a multidisciplinary treatment of the analyzed subject. In this sense, we are trying to present a definition of the notion of social liability, through the analysis of the relationship between law and society, presenting several definitions and views promoted by a number of prominent people from various fields, including lawyers, historians philosophers etc. Another novelty and originality issue is presented by capturing the institution of legal liability in the context of eco-economy, considering the need to draw attention to the role of this institution, particularly important in finding solutions to provide an adequate protection and direction of citizens and environment in the scenery of the economic and environmental crisis that presents at the beginning of this millennium.

نمونه متن ترجمه

مقدمه

مقاله کنونی یک موضوع بسیار مهم را برای محیط حقوقی بررسی میکند، که به این ترتیب یک نهاد (institution) است که شالوده ی عینی حقوق مدنی ، بویژه مسئولیت مدنی را تشکیل میدهد.

این مقاله اهداف اصلی ارائه نهاد مسئولیت مدنی را به عنوان شکلی از تعهد قانونی (legal liability) ارائه میدهد، ابتدا چارچوب کلی تعهد اجتماعی را بر حسب رابطه مشترک بین حقوق و اجتماع بررسی میکند.

ما سعی داریم راهی را ایجاد نماییم که تازگی و اصالت را در بررسی این مسئله در بر داشته باشد، از یک سو با ارائه ی تازگی که از طریق قانون مدنی جدید در این حوزه آورده شده است و از سوی دیگر از طریق بررسی چند شاخه ای موضوع مورد تحلیل این کار صورت گرفته است.

در این مفهوم، ما سعی داریم تعریفی از مفهوم تعهد اجتماعی را ارائه نماییم، که از طریق آن تحلیل رابطه بین قانون و جامعه ،تعاریف و دیدگاه های متعدد ترویج یافته از طریق شماری از افراد برجسته از زمینه های متعدد،ارائه میگردد از قبیل وکلا، مورخین، فلاسفه و غیره.

مسئله ی تازگی و اصالت دیگر از طریق اتخاذ نهاد تعهد قانونی در زمینه اقتصاد بومی ارائه میگردد، که نیاز به جلب توجه به نقش این نهاد را بررسی میکند،که بویژه در یافتن راه حل برای ارائه یک حفاظت کافی و هدایت شهروندان و محیط در چشم انداز بحران اقتصادی و محیطی حائز اهمیت است، که در ابتدای این هزاره ارائه میگردد.