ترجمه مقاله تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات در کره

ترجمه مقاله تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات در کره
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات در کره
عنوان انگلیسی
The Effect Of Accruals Quality On The Association Between Voluntary Disclosure And Information Asymmetry In Korea
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Clutejournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
0.379 در سال 2018
شاخص H_index مجله
16 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.193 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
0892-7626
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q3 در سال 2018
کد محصول
10114
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
/در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری، حسابداری مالی
مجله
مجله تحقیقات کاربردی کسب و کار - The Journal of Applied Business Research
دانشگاه
دانشگاه هانانگ ، کره جنوبی
کلمات کلیدی
اقلام تعهدی، افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعات
کلمات کلیدی انگلیسی
Accruals Quality - Voluntary Disclosure - Information Asymmetry
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9892
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. زمینه و ایجاد فرضیات
2.1. افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات
2.2. کیفیت اقلام تعهدی، افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات
3. طراحی تحقیق
3.1. مدل‌های رگرسیون
3.2. ارزیابی متغیرها
3.3. انتخاب نمونه
4. نتایج تجربی
4.1. آمارهای توصیفی
4.2. تحلیل همبستگی:
4.3. نتایج چند متغیره
5. نتیجه گیری
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Using data on the firms' voluntary disclosures from the Korea Stock Exchange from 2011 to 2014, we first empirically examine the association between voluntary disclosure and information asymmetry and then investigate the extent to which this association is affected by accruals quality since Korea adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) in 2011.

We use Comprix et al. (2011) and Shin and Park (2014)'s measures of information asymmetry. They are daily stock return volatility (VOLA) and trading volume turnover (VOL). We use the Dechow et al.'s (1995) revised Jones model and the Kothari et al.'s (2005) performance matched discretionary accrual model to measure the discretionary accruals. The absolute values of discretionay accruals are used as proxies for accruals quality. Final research samples with voluntary disclosure for this study are 1,226 (firms-years) companies.

The research findings generally support our hypotheses. First, the relation between voluntary disclosure and information asymmetry is statistically and significantly positive as we have expected. The Korean companies with high voluntary disclosure would experience higher daily stock return volatility and less trading volume, which implies that companies tend to disclose biased information to the outside, which is consistent with prior studies in Korea. Second, the accruals quality (moderating variable) on the relation between voluntary disclosure and information asymmetry is statistically and significantly negative. Thus, we can conclude that when accruals quality is high, more voluntary disclosure decreases information asymmetry. These findings imply that accruals quality works as a mechanism in reducing the negative effect of voluntary disclosure on information asymmetry after the adoption of IFRS in Korea.

The limitation of this study is such that we might not have considered other omitted variables and other proxies for the accruals quality, voluntary disclosure, and information asymmetry.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما با استفاده از داده‌های مربوط به افشای داوطلبانۀ شرکتها از بورس اوراق بهادار کره، ابتدا بطور تجربی رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات را بررسی می‌کنیم و سپس نظر به اینکه کره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) را در سال 2011 اتخاذ کرده بود، به بررسی میزان تأثیرپذیری این رابطه با کیفیت اقلام تعهدی می‌پردازیم.
ما از معیارهای عدم تقارن اطلاعات Comprix و همکاران (2011) و Shin و Park (2014) استفاده می‌کنیم. این معیارها نوسانات بازده سهام بطور روزانه (VOLA) و برگشت حجم معاملات (VOL) هستند. برای ارزیابی اقلام تعهدی، از مدل اصلاح شدۀ جونز توسط Dechow و همکاران (1995)، و مدل اقلام تعهدی هماهنگ با عملکرد Kothari و همکاران استفاده می‌کنیم. مقادیر مطلق اقلام تعهدی به عنوان پروکسی برای کیفیت اقلام تعهدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌های پژوهش پایانی در مورد اقلام تعهدی برای این مطالعه، 1226 شرکت (شرکت-سال) می‌باشد.
یافته‌های تحقیق بطور کل فرضیات ما را تأیید می‌کنند. اولاً، همانطور که انتظار داریم رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات به لحاظ آماری مثبت و معنی دار است. شرکت‌های کره که دارای افشای داوطلبانه بالایی هستند، نوسانات بازده سهام روزانه بالاتر و حجم معادلات کمتری را تجربه می‌کنند که بدین معنی است که شرکتها تمایل دارند اطلاعات متعصبانه خود را به خارج افشا نمایند، که با مطالعات پیشین انجام شده در کره مطابقت دارد. دوما، کیفیت اقلام تعهدی ( متغیر تعدیل کننده) در رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات به لحاظ آماری منفی و معنی دار است. بنابراین، می‌توانیم نتیجه بگیریم که زمانی که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد، افشای داوطلبانۀ بیشتر، عدم تقارن اطلاعات را کاهش می‌دهد. این یافته‌ها بدین معنی هستند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان مکانیسمی برای کاهش اثر منفی افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعات پس از پذیرش IFRS در کره عمل می‌کند.
محدودیت این مطالعه به گونه‌ای است که ما ممکن است سایر متغیرهای حذف شده و پروکسی‌ها را برای کیفیت اقلام تعهدی، افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات در نظر نگرفته باشیم.

بدون دیدگاه