تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله وابستگی به دما و تاثیر آن بر روی زبری سطح در ماشین کاری با جریان ساینده – نشریه Scientific

عنوان فارسی: وابستگی به دما و تاثیر آن بر روی زبری سطح در ماشین کاری با جریان ساینده
عنوان انگلیسی: Temperature Dependence and Effect on Surface Roughness in Abrasive Flow Machining
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2008 نشریه : scientific.net
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F539 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 939.62Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: طراحی جامدات، طراحی کاربردی و ساخت و تولید
مجله: تحقیقات مواد پیشرفته - Advanced Materials Research
دانشگاه: کالج مهندسی مکانیک، دانشگاه تایوان، چین
کلمات کلیدی: ماشین کاری با جریان ساینده، محیط، دما، زبری سطحی، پرداخت کاری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سیستم آزمایش

روش آزمایش

تجزیه تحلیل و بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper we discuss the temperature dependence and its effect on surface roughness. In abrasive flow machining (AFM) process the temperature of media rises drastically due to procedure of being sheared. To examine the effect of media temperature on surface roughness, an experiment system with the functions of controlling, measuring and recording temperature is set up. The variable trend of media temperature is revealed during AFM. Experiments are performed at different temperatures. Experimental results show that the media at high temperature results in less improvement in surface roughness. Therefore the media can have good machining performance in the first few cycles and the media temperature rise rapidly. Finally we conclude that the best workable temperature should be below 25 °C during the AFM.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله ما در مورد وابستگی دمایی و تاثیر آن بر روی زبری سطح می پردازیم. در فرایند ماشین کاری با جریان ساینده(AFM)، دمای محیط به طور قابل توجهی به دلیل شیوه برش افزایش می یابد. برای بررسی اثر دمای محیط بر روی زبری سطح، یک سیستم آزمایشی با کارکرد های کنترل، اندازه گیری و ثبت دما تنظیم می شود. روند متغیر دمای محیط در طی AFM مشخص می شود. آزمایشات در دما های مختلف انجام می شود. نتایج آزمایشی نشان می دهد که محیط های با دمای بالا منجر به افزایش اندک در زبری سطح می شود. از این روی محیط می تواند عملکرد ماشین کاری خوبی را حداقل در طی چند دور اول داشته باشد و دمای محیط سریعا افزایش می یابد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که، بهترین دمای کاری، بایستی در طی AFM ، پایین تر از 25 درجه باشد.