تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تغییرات زمانی مکانی تبخیر و تعرق مرجع و عوامل اقلیمی موثر بر آن در استان یانان – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: تغییرات زمانی مکانی تبخیر و تعرق مرجع و عوامل اقلیمی موثر بر آن در استان یانان، جنوب غرب چین 1961-2004
عنوان انگلیسی: Spatiotemporal variability of reference evapotranspiration and its contributing climatic factors in Yunnan Province, SW China, 1961–2004
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2013 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F763 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.97Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: تغییرات آب و هوایی اقلیمی، آب و هوا شناسی
مجله: تغییرات آب و هوایی - Climatic Change
دانشگاه: آزمایشگاه اکولوژی جنگل گرمسیری، گیاه شناسی گرمسیری Xishuangbanna، آکادمی علوم چینی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- داده ها و روش ها

2-1 منطقه مورد مطالعه

2-2 داده های هواشناسی

2-3 روش پنمن- مانیث فائو

2-4 تحلیل روند

2-5 تحلیل تابع متعامد تجربی (EOF)

3-نتایج

3-1 توزیع مکانی و تغییرات فصلی

3-2 روند های مکانی و زمانی ET0

3-4 تخصیص متغیر های اقلیمی

4-بحث

5-خلاصه و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Evapotranspiration is an important flux term in the water cycle that integrates atmospheric demand and surface conditions. Using the FAO Penman–Monteith method, we calculated monthly reference evapotranspiration (ET0) for 119 stations during 1961–2004 over Yunnan Province (YP), southwest China. Linear trend analysis shows that area-averaged annual and seasonal ET0 rates declined, with most remarkable decreases during pre-monsoon (−1.5 mm decade−1 , Mar–May) and monsoon (−0.6 mm decade−1 , Jun–Aug) seasons. Most of the stations with negative trends were concentrated in the eastern and northern parts of YP. Over the 44–year period, wind speed (WS), relative sunshine duration (SD) and relative humidity (RH) all showed decreasing trends, whereas maximum temperature (TMX) increased slightly. Multivariate regression analysis indicated that the variability of ET0 rates is most sensitive to the variations of SD, followed by RH, TMX and WS. The temporal evolution of these contributing factors was not stable during the study period, with an increasing contribution of SD and a decreasing contribution of TMX after the 1970s. Temporally changing contributions of climatic variables to ET0 should be taken into account when evapotranspiration rates are calculated with equations that rely on parameterization of climatic variables. Linking the changing contributions of climatic variables to ET0 rates to circulation features may help to better understand how ET0 responds to regional climatic change.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تبخیر و تعرق، یک اصطلاح ساده و فراگیر در چرخه آب می باشد که شرایط سطحی و تقاضای اتمسفری را با هم ادغام می کند.ما با استفاده از روش پنمن-مانتیث فائو، تبخیر و تعرق ماهانه مرجع(ET0) را برای 119 ایستگاه در طی 1961-2004 در استان یانان چین محاسبه کردیم. تحلیل روند خطی نشان می دهد که نرخ ET0 فصلی و سالانه میانگین در منطقه کاهش یافته است و کاهش قابل ملاحظه قبل از ماه های موسمی ( -1.5 میلی متر، مارس و می) و موسمی(-.06 میلی متر، ژانویه-آگوست) بوده است.بیشتر ایستگاه با روند تغییرات منفی، در بخش های شرقی و شمالی این استان متمرکز شده اند. در طی دوره 44 ساله، سرعت باد، ساعات آفتابی نسبی(SD) و رطوبت نسبی(RH)، همگی روند های نزولی را نشان دادند، در حالی که دمای حداکثر(TMX) افزایش خفیفی را نشان داد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که تغییر نرخ ETO به تغییرات ساعات آفتابی و پس از آن رطوبت نسبی، دمای حداکثر و سرعت باد، بیشترین حساسیت را دارد. تغییرات زمانی این عوامل در طی دوره مطالعه ثابت نبود و یک سهم سرعت باد افزایشی و سهم دمای حداکثر پس از 1970 میلادی، کاهشی بوده است. تغییرات زمانی متغیر های اقلیمی در ETO بایستی در زمان محاسبه تبخیر و تعرق با معادلاتی که از پارامتر بندی متغیر های اقلیمی استفاده می کنند در نظر گرفته شود. ارتباط سهم متغیر های اقلیمی با نرخ ETO با ویژگی های گردش اتمسفری می تواند به درک شیوه پاسخ و واکنش ETO به تغییرات اقلیمی منطقه ای کمک کند.