تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله الگوریتم های متعادل سازی بار در شبکه حسگر بی سیم

عنوان فارسی: الگوریتم های متعادل سازی بار در شبکه حسگر بی سیم: یک پیمایش
عنوان انگلیسی: Load Balancing Algorithms in Wireless Sensor Network : A Survey
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2012 نشریه : Semanticscholar
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6785 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 252.48Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر و برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی کنترل و هوش مصنوعی
مجله: مجله بین المللی شبکه های کامپیوتری و ارتباطات بی سیم
دانشگاه: گروه علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشکده مهندسی Ramdeobaba، مدیریت ناگپور هند
کلمات کلیدی: متعادل سازی بار، قابلیت اطمینان، مقیاس پذیری
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

1-1 مدل ناهمگن برای شبکه های حسگر بی سیم

2-1 تأثیر ناهمگنی بر شبکه های حسگر بی سیم

3-1 خواص خوشه

1-3-1 تعداد خوشه

2-3-1 توپولوژی (جانمایی) داخل خوشه

3-3-1 اتصال سرخوشه به ایستگاه پایه

4-1 قابلیت های سرخوشه

1-4-1 قابلیت تحرک

2-4-1 انواع گره

3-4-1 نقش

5-1 معیارهای انتخاب سرخوشه

2. مرور ادبیات

3. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper, we examine the proposed load balancing algorithms for wireless sensor networks. Load balancing can be used to extend the lifetime of a sensor network by reducing energy consumption. Load balancing using clustering can also increase network scalability. Wireless sensor network with the nodes with different energy levels can prolong the network lifetime of the network and also its reliability. We discuss the improvement to be made for future proposed load balancing schemes. This paper should provide the reader with the basis for research in load balancing schemes for wireless sensor networks.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، الگوریتم های پیشنهادی متعادل سازی بار برای شبکه های حسگر بی سیم را بررسی می-کنیم. متعادل سازی بار را می توان از طریق کاهش مصرف انرژی برای توسعه طول عمر شبکه حسگر به کار برد. همچنین متعادل سازی بار با استفاده از خوشه بندی می تواند مقیاس پذیری شبکه را افزایش دهد. شبکه حسگر بی سیم با گره هایی با سطوح انرژی متفاوت می تواند طول عمر شبکه و همچنین قابلیت اطمینان آن را توسعه دهد. در این مقاله در مورد پیشرفت های صورت گرفته برای طرح های پیشنهادی متعادل سازی بار بحث می کنیم. این مقاله باید خواننده را با اساسی برای پژوهش در طرح های متعادل سازی بار برای شبکه های حسگر بی سیم آماده کند.