تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تراز نامه به عنوان مدل اطلاعاتی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تراز نامه به عنوان مدل اطلاعاتی
عنوان انگلیسی: The Balance sheet as information model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5225 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 546.32Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت، علوم اقتصادی و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری خدمات عمومی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی
مجله: کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی، کازان روسیه
دانشگاه: موسسه مدیریت، اقتصاد و دارایی، دانشگاه قازان، روسیه
کلمات کلیدی: تراز نامه، مدل تعادل، سود انباشته، رگرسيون
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چكيده

1- مقدمه

2- روش انجام كار

3- نتايج

4- نتيجه گيري

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

The centuries-long history of accounting development offers a great amount of different balance models [1- 4,6,7,15-17,19]. The traditional balance sheet model can be introduced in a formula  (1) where A stands for assets and P for liabilities side of the balance-sheet. This model makes a distinction of transactions from the perspective of their impact on the currency of balance. The accounting equation can be introduced in a different way:  (2) where C stands for equity and O for liabilities. This kind of accounting equation shows that assets are formed by means of an organization’s equity and liabilities planned for payment. If we divide equity into owners’ contributed capital and accumulated capital, the accounting equation becomes:  െ  ൌ , (3) where CC is contributed capital and AC is accumulated capital. This equation claims that assets value addition or liabilities decrease within a period lead to net profit increase within this period as contributed capital and retained earnings remain constant. On this basis it is possible to assume that one of the main determinants presented in a balance sheet and proving the efficiency of the company is the retained earnings determinant. In this regard it is interesting to define the impact of these factors on retained earnings determinant basing on balance sheet data.

نمونه متن ترجمه

1- مقدمه

تاريخچه چند سالهِ توسعه حسابداري با گسترش مدل هاي مختلف ترازنامه همراه بوده است . اين قبيل مدل هاي سنتي و قديميِ تراز نامه را مي توان بدين صورت معرفي نمود: A=P

كه A به معناي دارايي ها وp، بدهي هاي تراز نامه است.

اين مدل،با معاملاتي كه بر جريانِ پولي ترازنامه اثر مي گذارد،اندكي تفاوت دارد.معادله حسابداري را مي توان به اين طريق نيز بيان نمود: A=C+O

كهC به معناي دارايي خالص وO بدهي است.

اين نوع از معادلات حسابداري نشان مي دهند كه مقدار دارايي ها را مي توان با كمك بدهي هاي قابل پرداخت و دارايي خالص سازمان،تعيين نمود. اگر ما دارايي خالص را به سرمايه پرداخت شده ِمالك و سرمایه متراکم ، تقسيم كنيم،بنابراين معادله حسابداري بدين صورت خواهد بود:

A-O=CC+AC

كه CC به معناي سرمايه پرداخت شده وac سرمايه متراكم مي باشند.

اين معادله نشان مي دهد، ارزش دارايي ها يا بدهي ها در طي يك دوره مي تواند كاهش يافته و اين امر بر افزايش سود خالص در همين دوره اثر مي گذارد البته به شرطي كه مقدار سرمايه پرداخت شده و نيز سود انباشه ثابت باشند.

بر اين اساس،يكي از عوامل اثرگذار در تراز نامه و تاييد ميزان كارآيي و بهره وري شركت،عامل سود انباشته است.از اين رو،تعيين اثرات اين قبيل عوامل بر سود انباشته بر اساس داده ها و اطلاعات حاصل از تراز نامه ،مي تواند مسئله جالب توجهي محسوب شود.