ترجمه مقاله تفکیک بیودیزل و گلیسرول با استفاده از غشاهای سرامیکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفکیک بیودیزل و گلیسرول با استفاده از غشاهای سرامیکی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تفکیک بیودیزل و گلیسرول با استفاده از غشاهای سرامیکی
عنوان انگلیسی
Separation of biodiesel and glycerol using ceramic membranes
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7254
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه و شیمی محیط زیست
مجله
مجله علوم غشایی - Journal of Membrane Science
دانشگاه
گروه مهندسی شیمی، دانشگاه ایالتی مارینبا، برزیل
کلمات کلیدی
میکروفیلتراسیون، غشاهای سرامیکی، بیودیزل، گلیسرول
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. منابع و روش ها
2.1 مواد خام و واکنشگرها
2.2 غشاها
2.3 ماژول میکرو فیلتراسیون آزمایشی
2.4 عیارگری های میکروفیلتراسیون
2.5 پاکسازی پیمانه آزمایش و غشاها
2.6 تحلیل محتوای گلیسرول آزاد در بیودیزل
2.7 اثر غلظت اتانول در مخلوط میکروفیلتر
3. نتایج و بحث
3.1 تاثیر فشارتراغشایی
3.2 اثر غلظت اتانول بر مخلوط میکرو فیلتر شده
4. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigated the efficiency of microfiltration with ceramic membranes in the separation of biodiesel and glycerol. Runs in a micro- and ultrafiltration module were performed in batch mode using tangential filtration. The experiments were carried out with tubular Al2O3/TiO2 ceramic membranes with average pore size of 0.2, 0.4, and 0.8 m and filtration area of 0.005 m2. In the first part of the experiment, synthetic blends (feed solution) prepared with mass composition of 80% biodiesel, 10% glycerol, and 10% anhydrous ethanol were microfiltered at 60 ◦C and transmembrane pressures of 1.0, 2.0, and 3.0 bar. Membrane performance was evaluated based on the capacity to retain glycerol and on the permeate flux values. Experimental results showed that transmembrane pressure has a strong influence on biodiesel microfiltration. The best performance was obtained with the 0.2 m membrane and 2.0 bar transmembrane pressure. In these conditions and at the same temperature that was used in the previous experiments (60 ◦C), the influence of the ethanol concentration on the feed solution separation was evaluated. The highest ethanol concentration in the feed solution used, 20%, resulted in the highest glycerol concentration in the permeate. The lowest flux decline rate and the highest glycerol retention (99.6%), were achieved for the feed solution with 5% ethanol.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه بازدهی میکرو فیلتراسیون (پالایش ریز) را با غشاهای سرامیکی در تفکیک بیودیزل و گلیسرول بررسی نموده است.اجراها در یک ماژول میکرو و آلترافیلتراسیون، در باب دسته ای با استفاده از فیلتراسیون مماسی صورت گرفت.آزمایشات با غشاهای سرامیکی Al2O3/TiO2 لوله ای با اندازه ی منفذ متوسط µm 0.2،0.4 و 0.8 و مساحت فیلتراسیون 0.005متر مربع انجام شد.در بخش اول آزمایش،مخلوط های ترکیبی (محلول خوراک یا درون گذاشت) با ترکیب جرمی 80% بیودیزل ،10% گلیسرول و 10% اتانول بی آب ،در دمای ◦C 60 و فشارهای 1.0،2.0 و 3.0 بار میکروفیلتر شد.کارایی غشا، بر مبنای ظرفیت حفظ گلیسرول و مقادیر گداز آور نفوذی ارزیابی شد.نتایج آزمایشی نشان داد، فشارتراغشایی دارای اثر قوی بر روی میکروفیلتراسیون بیودیزل است.بهترین کارایی با غشای µm0.2 و فشارتراغشای 2.0 بار کسب شد.تحت این شرایط، و در همان دما، آن در آزمایشات قبلی (60 ) بکار رفت، اثر غلظت اتانول بر تفکیک محلول خوراک ،ارزیابی شد.بالاترین غلظت اتانول در محلول خوراک بکار رفته، 20% بود که منجر به بالاترین غلظت گلیسرول در نفوذ شد.پایین ترین میزان کاهش گداز آور (شار، سیال) و بالاترین حفظ گلیسرول (99.6%) برای محلول خوراک با 5% اتانول بدست آمد.

بدون دیدگاه