تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله حذف مالاشیت کرین از محلول آبی با استفاده از دانه قهوه بدون روغن – نشریه الزویر

عنوان فارسی: حذف مالاشیت کرین از محلول آبی با استفاده از دانه قهوه بدون روغن
عنوان انگلیسی: Removal of Malachite Green from aqueous solution using degreased coffee bean
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6712 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.16Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی دارویی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی و شیمی محیط زیست
مجله: مجله مواد خطرناک - Journal of Hazardous Materials
دانشگاه: گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه Ewha Womans، کره
کلمات کلیدی: مالاکیت، روغن زدایی، دانه های قهوه، حذف رنگ، جذب سطحی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. آماده سازی و مشخصه یابی جاذب

2.2آزمایشات جذب ناپیوسته

2.3. محاسبات

3. بحث و نتیجه

3.1. مشخصه یابی جاذب

3.2. مطالعات جذب

3.2.1. تأثیر فرآیند روغن گیری و دوز دانه قهوه بی روغن

3.2.2. تأثیر غلظت اولیه مالاشیت گرین

3.2.3. سینتیک جذب

3.2.4. ایزوترم جذب

3.2.5. ایزوترم دوبینن- رادوشکویچ (D–R)

3.2.7. تأثیر pH بر حذف رنگ

3.2.8. مطالعات دفع

3.2.9 عملکرد اقتصادی

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study reports on the feasibility of employing degreased coffee beans (DCB) as adsorbent for Malachite Green (MG) removal in dyeing wastewater. The iodine value (IV), specific surface area (SSA) and porosity of the raw coffee beans (RCB) used in the study increased after the degreasing process, resulting in significant increase in the adsorption of MG onto DCB. Employing a batch experimental set-up, optimum conditions for complete color removal and adsorption of MG by DCB was studied considering parameters such as effect of degreasing process, adsorbent dosage, initial dye concentration, reaction temperature and pH. Adsorbed amount of MG by DCB increased with increasing DCB dosage and initial MG concentration. The rate of the adsorption reaction followed the pseudo second-order kinetics with the sorption isotherm well fitted to the Freundlich and the Langmuir isotherm models. Thermodynamic studies revealed that the adsorption processes is spontaneous and endothermic in nature. DCB has potentials for application as adsorbent for the removal of MG from dyeing process wastewater

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به استفاده دانه قهوه بی روغن به عنوان جاذب برای حذف مالاشیت گرین از پساب رنگی می پردازد. مقدار ید، سطح ویژه، و تخلخل دانه قهوه طبیعی با حذف روغن از دانه قهوه افزایش یافت، که درنتیجه افزایش عمده در حذف مالاشیت گرین با استفاده از دانه قهوه بی روغن بدست آمد. سیستم آزمایشگاهی ناپیوسته برای مطالعه شرایط بهینه حذف کامل رنگ و جذب مالاشیت گرین با استفاده از دانه قهوه بی روغن شامل پارامترهای تأثیر فرآیند گرفتن روغن، دوز جاذب، غلظت اولیه رنگ، دمای واکنش و pH، بررسی شد. میزان مالاشیت گرین جذب شده با استفاده از دانه قهوه بی روغن با افزایش دوز و غلظت اولیه رنگ، افزایش یافت. سرعت واکنش جذب از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی و ایزوترم جذب به خوبی با مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ مطابقت داشت. مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که طبیعت فرآیند جذب خودبخودی و گرماگیر می باشد. دانه قهوه بی روغن پتانسیل این دارد به عنوان جاذب برای حذف مالاشیت گرین از پساب استفاده شود.